Hoppa till huvudinnehållet

Populära utbildningar inom arbetsmiljö

Här hittar du Prevents mest bokade arbetsmiljöutbildningar. De finns som klassrumsutbildningar, lärarledda på distans och som webbutbildningar. Några finns både på svenska och engelska.

Fyra olika utbildningsformer

Alla utbildningsformer ger likvärdig kunskap. Välj det som passar er:

  1. Klassrumsutbildning
  2. Lärarledd distansutbildning
  3. Webbutbildning
  4. Företagsanpassad utbildning

BAM – Grundutbildning i arbetsmiljö

Vill du göra ert arbete med arbetsmiljön ännu bättre? Se då till att chef och skyddsombud jobbar med frågorna tillsammans. En bra start är att gå Prevents grundutbildning BAM – Bättre arbetsmiljö ihop.

Arbetsmiljö för chefer

Du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö ger både minskade risker och ökad trivsel, vilket i sin tur bidrar till att dina medarbetare gör ett ännu bättre jobb. Det finns många lagar och regler om arbetsmiljö i Sverige, och kunskap om ditt ansvar ger dig trygghet i att du gör rätt.

OSA i praktiken

Prevents utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna så att ert arbetsmiljöarbete blir en framgångsfaktor. Utbildningen finns som klassrumsutbildning - på distans och som webbutbildning i svensk och engelsk version.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Om du arbetar med eller ansvarar för arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats är den här utbildningen viktig för dig. Du lär dig att tolka kraven från Arbetsmiljöverket och hur du kan hantera dem i din verksamhet.

Arbetsmiljö för chefer på engelska

Du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö ger både minskade risker och ökad trivsel, vilket i sin tur bidrar till att dina medarbetare gör ett ännu bättre jobb. Det finns många lagar och regler om arbetsmiljö i Sverige, och kunskap om ditt ansvar ger dig trygghet i att du gör rätt.

Företagsanpassa er utbildning hos oss

Alla våra utbildningar kan anpassas för ditt företags specifika behov och mål, för deltagarnas kunskapsnivå och den roll de har i arbetsmiljöarbetet. Prevents utbildare är specialister inom sitt område och har praktisk erfarenhet från arbetslivet.

Sök stöd för utbildning

Stödet gäller för lärarledda distansutbildningar, webbutbildningar och klassrumsutbildningar. Ni kan också få ersättning för företagsanpassade utbildningar som passar ditt företag.

Sök stöd till utbildning