Hoppa till huvudinnehållet

Populära utbildningar inom arbetsmiljö

Här hittar du Prevents mest bokade arbetsmiljöutbildningar. De finns både som klassrumsutbildningar och som lärarledda på distans. Grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM och Arbetsmiljö för chefer finns också som webbutbildningar. SAM i praktiken finns som kombinerad webb- och lärarledd utbildning. Några utbildningar finns både på svenska och engelska.

Flera olika utbildningsformer

BAM – Grundutbildning i arbetsmiljö

Vill du göra ert arbete med arbetsmiljön ännu bättre? Se då till att chef och skyddsombud jobbar med frågorna tillsammans. En bra start är att gå Prevents grundutbildning BAM – Bättre arbetsmiljö ihop.

Arbetsmiljö för chefer

Du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö ger både minskade risker och ökad trivsel, vilket i sin tur bidrar till att dina medarbetare gör ett ännu bättre jobb. Det finns många lagar och regler om arbetsmiljö i Sverige, och kunskap om ditt ansvar ger dig trygghet i att du gör rätt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Här får du en fördjupning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är en kombinerad webb- och lärarledd utbildning.

OSA i praktiken

Prevents utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna så att ert arbetsmiljöarbete blir en framgångsfaktor.

Arbetsmiljö för chefer på engelska

Du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö ger både minskade risker och ökad trivsel, vilket i sin tur bidrar till att dina medarbetare gör ett ännu bättre jobb. Det finns många lagar och regler om arbetsmiljö i Sverige, och kunskap om ditt ansvar ger dig trygghet i att du gör rätt.

Företagsanpassa er utbildning hos oss

Alla våra utbildningar kan anpassas för ditt företags specifika behov och mål, för deltagarnas kunskapsnivå och den roll de har i arbetsmiljöarbetet. Prevents utbildare är specialister inom sitt område och har praktisk erfarenhet från arbetslivet.