Hoppa till huvudinnehållet

Internationellt samarbete

Prevent har länge deltagit i det internationella arbetsmiljöarbetet. Det finns ett internationellt intresse av att få ta del av Prevents utbildningar och utbildningsmaterial.

Prevent ingår i samarbetet mellan arbetsmiljöorganisationerna i Norden och med en rad andra internationella arbetsmiljöorganisationer. Genom samarbetet med International Labour Office, ILO, har grundutbildningsmaterialet Bättre Arbetsmiljö – BAM översatts till närmre 40 språk. Utbildningsmaterialet har varit grundstenen i det svenska arbetsmiljöarbetet.

ISSA och ICOH

Prevent är representerade i den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association) och är en permanent medlem i ICOH (The International Congress on Occupational Health). 

Focal Point – en europeisk knutpunkt

Prevent samarbetar med EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao. Inom ramen för arbetsmiljöbyråns arbete har den europeiska webbplatsen Focal Point tagits fram. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ansvarar för den svenska delen av webbplatsen.

Läs mer om Focal point

Hitta på sidan