Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagsanpassad utbildning

Alla Prevents utbildningar kan skräddarsys för att passa både ditt företags specifika behov och mål, samt deltagarnas kunskapsnivå och roll i arbetsmiljöarbetet. Alla Prevents utbildare är specialister inom sitt område och har praktisk erfarenhet från arbetslivet.  

Vid 8 deltagare eller fler blir kostnaden per deltagare lägre med en företagsanpassad utbildning. När utbildaren kommer till ditt företag undviker du dessutom kostnader för dina medarbetares resor och övernattningar. Det blir också möjligt att välja den tidpunkt och omfattning som bäst passar ditt företag. 

Fyll i formuläret nedan, så återkommer en av våra utbildningsledare snarast!

"Jag har fått ett jättebra gensvar  från alla på företaget som gått kursen och de påtalar att det känns tryggare därute nu. Det var flera som fick en aha-upplevelse och som har ändrat sitt eget beteende efter kursen."
Mikael Pedin, KMA-chef / IT-chef och HR-assistent på målerifirman Bruskes

Fler kundcitat:

"Det här är några av de bästa utbildningar vi genomfört. Vi har diskuterat konkreta fall som skett i vår verksamhet, och då har det blivit så tydligt vad det handlar om." 
Pia Ahlström, vice vd och verksamhetsansvarig på Svensk Personlig Assistans

 

"Vi fick igång bra diskussioner om situationen vi har på Renova. Vi fick möjlighet att lära av varandra, alla kunde känna igen sig i exemplen och vi kunde föra en mycket bra dialog tillsammans." 
Katarina Gussmo, HR-chef på Renova

 

"Vi utvecklar ständigt vårt arbetsmiljöarbete, och det nya i år är att vi nu tar ett helhetsgrepp som omfattar alla våra medarbetare. I höst har vi genomfört en insats för Hemköps medarbetare i region Väst. Projektet "Hälsa på hjärnan" handlar om att upptäcka och förebygga stress."
Maud Johansson, HR-generalist på Hemköp