Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

23st produkter
Bättre arbetsmiljö − eBAM
Webbutbildningar

Bättre arbetsmiljö − eBAM

eBAM är webbutbildningen som ger de grundläggande kunskaper ni behöver för att kunna jobba effektivt med arbetsmiljöförbättringar i er organisation.

8.900 kr Exkl. moms
Visa utbildning
OSA i praktiken – webb
Webbutbildningar

OSA i praktiken – webb

Den här digitala utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor. Både svensk och engelsk version ingår, och du har tillgång till utbildningen på obegränsad tid.

4.500 kr Exkl. moms
Visa utbildning
Arbetsmiljö för chefer – webb
Webbutbildningar

Arbetsmiljö för chefer – webb

Webbutbildning som ger dig alla verktyg du behöver för att effektivt leda arbetsmiljöarbetet, minska risker och skapa trivsel bland dina medarbetare. Bli en ännu bättre chef!

7.700 kr Exkl. moms
Visa utbildning
Säker i butik
Webbutbildningar

Säker i butik

Webbutbildningen om säkerhetsarbete i butik ska göra chefer och medarbetare bättre förberedda vid rån eller hot. Utbildningen rekommenderas av Polisen och Handelsrådet.

  • för handeln
  • kostnadsfri
  • säkerhet
Din arbetsplats i handeln
Webbutbildningar

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Schyst vardag
Webbutbildningar

Schyst vardag

Utbildningen tar bland annat upp hur man kan förebygga sexuella trakasserier på jobbet. Den vänder sig till arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda inom besöksnäringen.

  • hotell och restaurang
  • sexuella trakasserier
Organisational and Social Work Environment in Practice – online
Webbutbildningar

Organisational and Social Work Environment in Practice – online

This digital course helps you understand the rules about the organisational and social work environment, and demonstrates practical measures for working on the issues in such a way that work environment management becomes a success factor. A Swedish as well as an English version is included, and you have access to the course for unlimited time.

4.500 kr Exkl. moms
Visa utbildning
Är du säker? webbutbildning
Webbutbildningar

Är du säker? webbutbildning

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Maskinkörkortet
Webbutbildningar

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbutbildning som ger en baskompetens inom trä- och möbelindustrin. Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

Ny i industrin
Webbutbildningar

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Trygg buss
Webbutbildningar

Trygg buss

Utbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter.

Säkert skogsarbete
Webbutbildningar

Säkert skogsarbete

En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

  • säkerhet och arbetsmiljö
  • skogsbruk
Arbetsmiljö för filmbranschen
Webbutbildningar

Arbetsmiljö för filmbranschen

Arbetsmiljö i filmproduktion är en utbildning som i första hand vänder sig till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner. Den är indelad i en allmän del och en fördjupningsdel.

  • filmbransch
  • arbetsmiljö
  • kostnadsfri
Bli ett Schysst stall
Webbutbildningar

Bli ett Schysst stall

Utbildningen Bli ett Schysst stall handlar om sexuella trakasserier. Den vänder sig till dig som är arbetsgivare eller chef inom hästnäringen.