Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

19st produkter
Bättre arbetsmiljö − eBAM
Webbutbildningar

Bättre arbetsmiljö − eBAM

eBAM är webbutbildningen som ger de grundläggande kunskaper ni behöver för att kunna jobba effektivt med arbetsmiljöförbättringar i er organisation.

8.900 kr Exkl. moms
Visa utbildning
Din arbetsplats i handeln
Webbutbildningar

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Säker i butik
Webbutbildningar

Säker i butik

Webbutbildningen om säkerhetsarbete i butik ska göra chefer och medarbetare bättre förberedda vid rån eller hot. Utbildningen rekommenderas av Polisen och Handelsrådet.

 • för handeln
 • kostnadsfri
 • säkerhet
Är du säker? webbutbildning
Webbutbildningar

Är du säker? webbutbildning

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Maskinkörkortet
Webbutbildningar

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbutbildning som ger en baskompetens inom trä- och möbelindustrin. Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

Ny i industrin
Webbutbildningar

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Trygg buss
Webbutbildningar

Trygg buss

Utbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter.

Säkert skogsarbete
Webbutbildningar

Säkert skogsarbete

En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

 • säkerhet och arbetsmiljö
 • skogsbruk
Arbetsmiljö för filmbranschen
Webbutbildningar

Arbetsmiljö för filmbranschen

Arbetsmiljö i filmproduktion är en utbildning som i första hand vänder sig till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner. Den är indelad i en allmän del och en fördjupningsdel.

 • filmbransch
 • arbetsmiljö
 • kostnadsfri
Schyst vardag
Webbutbildningar

Schyst vardag

Utbildningen tar bland annat upp hur man kan förebygga sexuella trakasserier på jobbet. Den vänder sig till arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda inom besöksnäringen.

 • hotell och restaurang
 • sexuella trakasserier
Bli ett Schysst stall
Webbutbildningar

Bli ett Schysst stall

Utbildningen Bli ett Schysst stall handlar om sexuella trakasserier. Den vänder sig till dig som är arbetsgivare eller chef inom hästnäringen.

Brandsäkerhetsutbildning för handeln
Webbutbildningar

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i butik och på lager. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

 • brandsäkerhet
 • för handeln
 • kostnadsfri
Work and Technology on Human Terms
Webbutbildningar

Work and Technology on Human Terms

Denna webbutbildning bidrar till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor.

 • hälsa och säkerhet
 • kostnadsfri
Säkra sågverk
Webbutbildningar

Säkra sågverk

Utbildningen ger kunskaper om arbetsmiljö och risker på sågverk. Den handlar också om hur man kan bidra till en säkerhetskultur och minska risken för arbetsplatsolyckor.