Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

4st produkter
Din arbetsplats i handeln
Webbutbildningar

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Säker i butik
Webbutbildningar

Säker i butik

Webbutbildningen om säkerhetsarbete i butik ska göra chefer och medarbetare bättre förberedda vid rån eller hot. Utbildningen rekommenderas av Polisen och Handelsrådet.

  • för handeln
  • kostnadsfri
  • säkerhet
Brandsäkerhetsutbildning för handeln
Webbutbildningar

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i butik och på lager. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

  • brandsäkerhet
  • för handeln
  • kostnadsfri