Hoppa till huvudinnehållet

Din arbetsplats i handeln

  • för anställda och chefer inom handeln
  • kostnadsfri
  • webbutbildning

Webbutbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön i handeln kan förbättras. Du kan anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef. Webbutbildningen finns även på engelska.

Till Din arbetsplats i handeln