Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

161st produkter
Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Hur man kan fördela uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vem ska göra vad och de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att lösa dessa uppgifter.

 • vem gör vad?
 • för chefer och anställda
150 kr Exkl. moms
Vägledning Belastningsergonomi
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Vägledning Belastningsergonomi

Vägledningen handlar om hur man kan förebygga belastningsskador i arbetet genom att i ett tidigt skede upptäcka belastningsergonomiska risker och åtgärda dem.

 • belastningsergonomi
 • risker
 • chefer och skyddsombud
150 kr Exkl. moms
Jobba säkert inom trädgårdsodling (e-bok)
Böcker Leverans: omgående

Jobba säkert inom trädgårdsodling (e-bok)

En bilderbok som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsodling. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • jobba säkert
 • trädgårdsodling
 • e-bok
Konflikttipsaren Bussförare
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Konflikttipsaren Bussförare

Konflikttipsaren vänder sig till dig som är bussförare. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra dig bättre på att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer.

 • bussförare
 • konflikthantering
 • hot och våld
100 kr Exkl. moms
LönSAM
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

LönSAM

Visar hur företag kan utveckla sin lönsamhet genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skriften ger inspiration och är ett enkelt verktyg för att beräkna lönsamheten vid olika personalinvesteringar.

 • lönsamhet
 • för ledning och skyddsombud
100 kr Exkl. moms
Personkonflikter på arbetsplatsen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Personkonflikter på arbetsplatsen

Den här boken ger kunskap om hur destruktiva konflikter kan förebyggas men också metoder och verktyg för att hantera konflikter som uppstått. Boken vänder sig främst till chefer.

 • förebygga och hantera konflikter
 • för chefer
300 kr Exkl. moms
Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

Den här skriften ger både ansvariga och medarbetare hjälp att förbereda sig på vad som händer när en människa drabbas av en olycka i sitt arbete. Den handlar både om den drabbades och omgivningens reaktioner.

 • psykisk första hjälp
 • arbetsplatsolyckor
 • reaktioner
150 kr Exkl. moms
Shiftwork & your health
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Shiftwork & your health

To describe what you yourself can do when you work shifts we have put together this pamphlet which highlights some of the facts and advice from Prevents training programme, "Shift work and health".

 • shift work
 • health risks
100 kr Exkl. moms
Stress i arbetslivet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Stress i arbetslivet

Boken handlar om hur man kan förebygga och minska riskerna med stress. Faktorer som påverkar hälsan och olika signaler på stressrelaterad ohälsa. Vad påverkar återhämtningen och hur mycket belastning en människa tål.

 • risker
 • stress
 • för chefer och anställda
250 kr Exkl. moms
Bättre vardag
Webbutbildningar

Bättre vardag

Bättre vardag ger en introduktion till hotell- och restaurangbranschens arbetsmiljöfrågor. I utbildningen finns en särskild fördjupningsdel för chefer.

 • hotell- och restaurang
 • introduktion
 • kostnadsfri
Allt om städ
Webbverktyg

Allt om städ

Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

 • filmer om arbetsteknik
 • kostnadsfri
Forma kontoret
Webbverktyg

Forma kontoret

Forma kontoret är en guide för den som står inför förändringar av kontoret. Här finns en digital enkät, fakta och ett företags erfarenheter av att flytta till nytt kontor och förändra sitt arbetssätt.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Rehabverktyget
Webbverktyg

Rehabverktyget

Rehabverktyget är ett kostnadsfritt webbverktyg som innehåller konkreta råd till chefer med ansvar för rehabilitering.

 • rehabilitering
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Arbetsmiljöpolicy
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsmiljöpolicy

Boken ger råd, tips och exempel som visar hur en arbetsmiljöpolicy kan tas fram och utformas, för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa.

 • konkreta exempel
 • för chefer och företagsledning
200 kr Exkl. moms
Arbetsskador och tillbud
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsskador och tillbud

Boken beskriver hur man ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur man kan förebygga arbetsskador genom en bra hantering av tillbud och avvikelser.

 • hantera arbetsskador
 • för chef och skyddsombud
250 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö Lilla handledarpaketet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2-5 dagar

Bättre arbetsmiljö – handledarpaket

Lilla handledarpaketet underlättar för handledning i Bättre arbetsmiljö

 • bokpaket
 • för handledare
725 kr Exkl. moms