Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

160st produkter
Checklistor och enkäter
Webbverktyg

Checklistor och enkäter

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.

 • digitala
 • mobilanpassade
 • kostnadsfri
OSA-enkäten
Webbverktyg

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 • organisatorisk och social
 • kostnadsfri
Bättre arbetsmiljö Handbok
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö Handbok

En omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Användbar för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

 • uppslagsbok
 • handbok
 • arbetsmiljöfrågor
350 kr Exkl. moms
Arbetsmiljölagen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljölagen

I boken återges lagen med tillhörande arbetsmiljöförordning- och kommentarer till alla paragrafer. Hänvisningar till relevanta föreskrifter.

 • arbetsmiljölagen
 • kommentarer
 • 14:e upplagan
200 kr Exkl. moms
Jobba praktiskt med OSA
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Jobba praktiskt med OSA

Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

 • konflikter
 • stress
 • mobbning
200 kr Exkl. moms
Vibrationsguiden – hand- och armvibrationer
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Vibrationsguiden - hand- och armvibrationer

En enkel guide för att upptäcka och bedöma riskerna för skador vid exponering för hand- och armvibrationer. Du får kunskap om hur vibrationer kan kartläggas, riskbedömas och åtgärdas.

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • riskbedömning
200 kr Exkl. moms
Work Environment for Managers
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Work environment for managers

The purpose of this book is to enhance knowledge of work environment rules and methods that ensure safety and health in the workplace, create a good work environment and promote productivity.

 • work environment
 • for managers
350 kr Exkl. moms
Enkät om it-stress
Webbverktyg

Enkät om it-stress

Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka graden av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Enkäten kan göras enskilt eller i grupp.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Regelbanken
Webbverktyg

Regelbanken webb

Regelbanken är en webbaserad faktabank som innehåller alla lagar, förordningar och föreskrifter om arbetsmiljö och miljö med mera.

 • guider och mallar
 • lagar och regler
 • kostnadsfri
Asbest − arbeta på rätt sätt
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Asbest - arbeta på rätt sätt

Här får du kunskap om riskerna med asbest och hur du skyddar sig.

 • vägledning
 • för skyddsombud och arbetsledning
300 kr Exkl. moms
Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

Guide som underlättar köp av tjänster inom arbetsmiljö och hälsa, till exempel från företagshälsovården.

 • praktiskt guide
 • upphandling
 • företagshälsovård
150 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö – energibranschen
Böcker Leverans: Omgående

Bättre arbetsmiljö - energibranschen

Den kostnadsfria pdf:en innehåller både fakta om arbetsmiljö och exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken. Exemplen utgår från energibranschen.

 • uppslagsbok
 • energibranschen
 • kostnadsfri
Bättre arbetsmiljö -Lilla rollpaketet
Böcker Leverans: Fraktfritt 2-5 dagar

Bättre arbetsmiljö – lilla rollpaketet

Det här paketet utgör grunden i ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det vänder sig främst till chefer och skyddsombud.

 • bokpaket
 • för chefer och skyddsombud
430 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö – livsmedelsbranschen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö - livsmedelsbranschen

En översikt över de vanligaste arbetsmiljöriskerna inom livsmedelsbranschen. Här finns också förslag på hur man kan arbeta för att förebygga dessa.

 • livsmedelsbranschen
 • förebygga
 • risker
150 kr Exkl. moms
Ergonomi på rätt sätt – så här gör du
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2-5 dagar

Ergonomi på rätt sätt - så här gör du

Här finns en metod för att bedöma ergonomiska förhållanden. Metoden syftar till att undvika belastningsskador genom ett systematiskt arbetssätt.

 • ergonomi
 • metod
 • systematiskt arbetssätt
200 kr Exkl. moms
Forma arbetsmiljön
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Forma arbetsmiljön

En vägledning för dem som ansvarar för att skapa en bra arbetsmiljö på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Visa vilka möjligheter som finns att lösa olika arbetsmiljöfrågor.

 • bygg- och anläggningsarbetsplatser
 • risker
300 kr Exkl. moms