Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Tryggt jobbat!

  • För alla som arbetar inom djursjukvården, eller studerar för att göra det
  • Kostnadsfri webbutbildning
  • Fungerar på mobil, dator eller surfplatta 

Tryggt jobbat! är en webbutbildning i att bemöta djurägare och förebygga hotfulla situationer. Utbildningen bygger på ett antal scenarier där du får träna din förmåga att både avstyra konflikter innan de uppstår, och bemöta djurägare som hotar. Grunden i allt handlar om tydligare kommunikation. 

Du får också via filmer ta del av berättelser från andra som arbetar inom djursjukvården.  Till utbildningen hör en handledning man kan använda om man vill arbeta med utbildningen i grupp på arbetsplatsen. 

Webbutbildningen ger kunskap och verktyg för att bemöta hat och hot. Den tar upp hur man påverkas av hat och hot, vad man ska göra om det förekommer och hur organisationen kan rusta sig för att hantera det genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Utbildningen tar också upp det förebyggande perspektivet och hur man arbetar med riskbedömning. 

Mer om arbetsmiljö

För dig som jobbar inom djursjukvården finns också en handbok, filmer och en checklista som kan vara till hjälp i arbetet med att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön.

Till branschsidan Arbetsmiljö inom djursjukvården

Till Tryggt jobbat!