Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Här finns en handbok, filmer och en checklista som kan vara till hjälp i arbetet med att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom djursjukvården.

Katt

Arbete inom djursjukvården innebär alltid en risk vid hantering av djuren. Därför är det viktigt att arbeta på ett säkert sätt för att förebygga arbetsskador. Djursjukvården ligger högt upp i arbetsskadestatistiken, och olyckor med djur inblandade dominerar. De vanligaste arbetssjukdomarna är främst orsakade av belastningsfaktorer och organisatoriska och sociala faktorer.

 

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Boken för dig som vill ha hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i systematiska arbetsmiljöarbetet. Nedladdningsbar pdf.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Filmer med goda exempel

Prevent Djursjukvården Häst

Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag.

  1. Prevent Djursjukvården Häst

  2. Prevent Djursjukvården Hund och katt

  3. Prevent Djursjukvård båda filmerna

Filmerna visar hur man arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt. Det finns även fem branschspecifika fall att använda vid utbildningar.

Produkterna riktar sig främst till chefer och skyddsombud inom djursjukvården, men kan även användas för utbildning, både på naturbruksgymnasierna och inom SLU:s utbildningar.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Prevent erbjuder många utbildningar inom arbetsmiljö. Mest efterfrågad är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går en utbildning tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten