Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Här finns en handbok, webbutbildning, filmer och en checklista som kan vara till hjälp i arbetet med att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom djursjukvården.

Katt hos djursjukvård

Arbete inom djursjukvården innebär alltid en risk vid hantering av djuren. Därför är det viktigt att arbeta på ett säkert sätt för att förebygga arbetsskador. Djursjukvården ligger högt upp i arbetsskadestatistiken, och olyckor med djur inblandade dominerar. De vanligaste arbetssjukdomarna är främst orsakade av belastningsfaktorer och organisatoriska och sociala faktorer.

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Boken för dig som vill ha hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i systematiska arbetsmiljöarbetet. Nedladdningsbar pdf.

Ladda ned

Kostnadsfritt

Tryggt jobbat!

Tryggt jobbat!

Tryggt jobbat är en är en digital utbildning i att bemöta djurägare och förebygga hotfulla situationer, för dig som arbetar inom djursjukvården eller utbildar dig för att göra det.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Filmer med goda exempel

Arbetsmiljö inom djursjukvården, häst

Hos Prevent finns tips och inspiration för en säker och trivsam arbetsplats. Vi ägs av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. https://www.prevent.se/

  1. Arbetsmiljö inom djursjukvården, häst

  2. Arbetsmiljö inom djursjukvården, hund och katt

Filmerna visar hur man arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt. Det finns även fem branschspecifika fall att använda vid utbildningar.

Produkterna riktar sig främst till chefer och skyddsombud inom djursjukvården, men kan även användas för utbildning, både på naturbruksgymnasierna och inom SLU:s utbildningar.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Djursjukvården

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.