Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom tjänstesektorn

Material för att jobba med arbetsmiljön i bevaknings- och städbranschen samt för inhyrd och uthyrd personal.

Checklistor för kontorsjobb

Här finns användbara checklistor för tjänsteområdet. För den som arbetar på kontor finns en checklista för kontoret och en för bildskärmsarbete. Genom att använda checklistorna blir det enklare att gå igenom arbetsmiljön punkt för punkt och se efter vad som behöver åtgärdas.

Checklista Allmän skyddsrond kontor

Checklista Att arbeta vid skärm 

Checklista Distansarbete (Övergripande)

Checklista Distansarbete (Individuell)

Bevakning, städning och bemanningsbranschen

Inom bevakningsområdet finns checklistor för olika moment i arbetet. Städbranschen har en checklista och Allt om städ med tips och råd för både städare, städföretag och för dem som upphandlar städtjänster. Det finns också checklistor för dig som hyr in personal och för dig som hyr ut.

Mer om arbetsmiljö inom bevakningsbranschen

Mer om arbetsmiljö och städning - Allt om städ

Mer om arbetsmiljö och bemanning

Undersök trivseln

Glöm inte bort den organisatoriska och sociala arbetsmiljön! För den finns bland annat en enkät som kan användas för att ta reda på hur de anställda upplever arbetsklimatet.

Mer om organisatorisk och social arbetsmiljö

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten