Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom tjänstesektorn

Här finns checklistor som hjälper dig att förbättra arbetsmiljön i bevaknings- och städbranschen samt för in- och uthyrd personal.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Checklista Allmän skyddsrond kontor

Checklista Att arbeta vid skärm 

Checklista Distansarbete (Övergripande)

Checklista Distansarbete (Individuell)

Bevakning, städning och bemanningsbranschen

Inom bevakningsområdet finns checklistor för olika moment i arbetet. Städbranschen har en checklista och Allt om städ med tips och råd för både städare, städföretag och för dem som upphandlar städtjänster. Det finns också checklistor för dig som hyr in personal och för dig som hyr ut.

Mer om arbetsmiljö inom bevakningsbranschen

Mer om arbetsmiljö och städning - Allt om städ

Mer om arbetsmiljö och bemanning

Undersök trivseln

Glöm inte bort den organisatoriska och sociala arbetsmiljön! För den finns bland annat en enkät som kan användas för att ta reda på hur de anställda upplever arbetsklimatet.

Mer om organisatorisk och social arbetsmiljö

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.