Hoppa till huvudinnehållet

Energibranschen

Här finns skriften Bättre arbetsmiljö – Energibranschen som är särskilt framtagen för branschen.

Läs mer
Gruvindustri

Arbetsmiljön inom gruvindustrin förändras hela tiden. Tidigare risker arbetas bort och nya...

Läs mer
Lackeringsbranschen

Här finns bland annat filmer och checklistor som kan användas för att undersöka risker på...

Läs mer
Livsmedelsindustri

Här hittar du boken Livsmedelsbranschens arbetsmiljö och utbildningen BAM för livsmedelsbranschen...

Läs mer
Massa- och pappersindustri

Läs mer
Stålindustri

Här finns en vägledning för arbetsmiljö inom stålindustri och checklistor.

Läs mer
Sågverk

Här finns webbutbildningen Säkra sågverk och checklistor för att undersöka olika arbetsmoment ino...

Läs mer
Träindustri

Här hittar du Maskinkörkortet, en webbutbildning som är framtagen för branschen, och checklistor...

Läs mer
Tvätteri

Här finns Tvätteriets ergonomi, ett material som är särskilt framtagen för branschen.

Läs mer
Verkstadsindustri

Här hittar du checklistor och information om hur det är möjligt att öka säkerheten vid arbete med...

Läs mer