Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen

Här finns en bilderbok för slakteribranschen och en skrift om bättre arbetsmiljö för livsmedelsbranschen. Du hittar också checklistor som du kan använda för att undersöka arbetsmiljön inom olika verksamheter.

Använd checklistorna för att undersöka vilka risker som finns i arbetet inom olika verksamheter inom branschen så att det går att åtgärda dem på ett bra sätt.

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. 

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Bättre arbetsmiljö – livsmedelsbranschen

Bättre arbetsmiljö – livsmedelsbranschen

En översikt över de vanligaste arbetsmiljöriskerna inom livsmedelsbranschen. Här finns också förslag på hur man kan arbeta för att förebygga dessa.

Visa produkt

150 kr exkl. moms

SAM i livsmedelsbranschen

SAM i livsmedelsbranschen

Det här är en skrift om hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra hälsan och säkerheten inom livsmedelsbranschen.

Visa produkt

200 kr exkl. moms

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten