Hoppa till huvudinnehållet

Testa enkät om säkerhetskultur

Använd Prevents nya enkät för att undersöka er säkerhetskultur. När alla medarbetare svarat på frågorna kan ni ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra er säkerhetskultur. 

Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen

Här hittar du boken Livsmedelsbranschens arbetsmiljö och utbildningen BAM för livsmedelsbranschen. Här finns också checklistor för att undersöka arbetsmiljön inom olika verksamheter.

Livsmedelsbranschens arbetsmiljö

Livsmedelsbranschens arbetsmiljö

Kostnadsfri pdf om vanliga risker i livsmedelsbranschen och hur dessa kan hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Finns även som tryckt bok.

Visa produkt

Kostnadsfritt

BAM för Livsmedelsbranschen 5 dagar

BAM för Livsmedelsbranschen 5 dagar

Du får grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och kunskap om livsmedelsbranschens särskilda förutsättningar och risker.

Arbetsmiljö på bageri

Mjöldammsallergi är en av de vanligaste yrkesallergierna. Det går att med enkla medel minska dammhalten på bagerier, och därmed risken för mjöldammsallergi. Här finns pdf:er med förslag på åtgärder för att minska riskerna, och några utbildningspresentationer att använda för att öka kunskaperna i verksamheten. Det finns också en omfattande checklista för att undersöka arbetsmiljön i stort.

Hälsorisker med mjöldamm

Ventilation och mjöldamm

Åtgärder för små bagerier

Åtgärder för leveransbagerier

Åtgärder för industribagerier

Utbildningspresentationer

Inledning till utbildningspresentationerna

Små bagerier - en utbildningspresentation

Leveransbagerier - en utbildningspresentation

Industribagerier - en utbildningspresentation

Checklistor bageri

Checklista Bageri och konditori

Prevents samtliga checklistor för arbetsmiljön

Arbetsmiljö på slakteri och charkuteri

Här finns tre checklistor för slakterier och charkuterier, och en bilderbok om arbetsmiljö och säkerhet som passar extra bra för nyanlända och i utbildningssyfte. 

Checklista Slakterier – allmän del

Checklista Slakterier – slakt och styckning

Checklista Slakterier – charkuterier

Prevents samtliga checklistor för arbetsmiljön

Jobba säkert inom slakteri och chark

Jobba säkert inom slakteri och chark

Bilderbok som lyfter vanliga arbetssituationer som kan medföra risker. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.