Hoppa till huvudinnehållet

Sågverk

Här finns webbutbildningen Säkra sågverk och checklistor för att undersöka olika arbetsmoment inom sågverksarbetet.

Webbutbildning Säkra sågverk

Webbutbildningen Säkra sågverk ger grundläggande kunskaper om god arbetsmiljö och säkerhetskultur på sågverk och om hur man kan minska risken för olyckor. Utbildningen består av en generell del och nio fördjupningar. I dessa kan du lära dig om olika produktionsavdelningar, vilka risker som finns och vad man bör tänka på för att öka säkerheten på respektive avdelning. 

Säkra sågverk

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.