Hoppa till huvudinnehållet

Börja prata om säkerhetskultur

Här finns tre korta, tankeväckande filmer om säkra beteenden, perfekta som pratstartare i arbetsgruppen. Hur vill ni ha det hos er?

Se filmerna

Sågverk

Här finns webbutbildningen Säkra sågverk och checklistor för att undersöka olika arbetsmoment inom sågverksarbetet.

Webbutbildning Säkra sågverk

Webbutbildningen Säkra sågverk ger grundläggande kunskaper om god arbetsmiljö och säkerhetskultur på sågverk och om hur man kan minska risken för olyckor. Utbildningen består av en generell del och nio fördjupningar. I dessa kan du lära dig om olika produktionsavdelningar, vilka risker som finns och vad man bör tänka på för att öka säkerheten på respektive avdelning. 

Säkra sågverk

Checklistor

Det finns elva checklistor för olika arbetsmoment inom sågverk, till exempel ströläggning, torkning och utlastning. Checklistan Sågverk Del 1 - Allmän behandlar verksamheten i olika lokaler och tar upp ventilation, klimat, buller, belysning, luftföroreningar, ergonomi, ensamarbete, transporter etc. De övriga tio checklistorna riktar sig till respektive produktionsavdelning.

Använd checklistorn för attundersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten