Hoppa till huvudinnehållet

Börja prata om säkerhetskultur

Här finns tre korta, tankeväckande filmer om säkra beteenden, perfekta som pratstartare i arbetsgruppen. Hur vill ni ha det hos er?

Se filmerna

Arbetsmiljö i lackeringsbranschen

Här finns bland annat filmer och checklistor som kan användas för att undersöka risker på arbetsplatser inom lackeringsbranschen.

Film 1 – Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

Diskussionsfrågor: 1. Har alla lackerare tjänstbarhetsintyg? 2. Görs medicinska kontroller med rätt intervaller för lackerarna? 3. Har företagshälsovården insyn i samtliga arbetsuppgifter på företaget och vilka risker som finns? 4. För arbetsgivaren register över de medicinska kontrollerna?

  1. Film 1 – Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

  2. Film 2 - Tvättning, slipning, spackling och grundning

  3. Film 3 - Blandning och målning/lackering

  4. Film 4 - Plastreparationer

  5. Film 5 - Pulverlackering på industri

  6. Film 6 - Målning av köksluckor m.m.

Här finns diskussionfrågor till de olika filmerna

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Affisch om personlig skyddsutrustning

Sätt upp affischer som påminner om den personliga skyddsutrustningen i lackeringsbranschen. 

Ladda ner och skriv ut affischerna

Beställ affischer kostnadsfritt genom att skicka ett mejl till kundservice@prevent.se. Mejlet ska innehålla postadress dit materialet ska skickas till samt din e-postadress (för att posten ska kunna meddela när paketet kan hämtas).

Tips på mer information

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Informationen på sidan är framtagen i samarbete med Transportföretagen, Målarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten