Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för lackerare

För att underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågorna inom lackeringsbranschen finns bland annat filmer, en affisch och en checklista som kan användas för att undersöka risker på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Filmer om säkerhet och ergonomi vid lackering

 

Affisch om personlig skyddsutrustning

Sätt upp affischer som påminner om den personliga skyddsutrustningen i lackeringsbranschen. 

Ladda ner och skriv ut affischerna >>

Beställ affischer kostnadsfritt genom att skicka ett mejl till kundservice@prevent.se. Mejlet ska innehålla postadress dit materialet ska skickas till samt din e-postadress (för att posten ska kunna meddela när paketet kan hämtas).

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2017-07-10 Små knep gör stor skillnad
Publicerad 2015-06-24 Många brister på lackeringsfirmor