Hoppa till huvudinnehållet

Testa enkät om säkerhetskultur

Använd Prevents nya enkät för att undersöka er säkerhetskultur. När alla medarbetare svarat på frågorna kan ni ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra er säkerhetskultur. 

Arbetsmiljö i lackeringsbranschen

Här finns bland annat filmer och checklistor som kan användas för att undersöka risker på arbetsplatser inom lackeringsbranschen.

Film 1 – Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

Diskussionsfrågor: 1. Har alla lackerare tjänstbarhetsintyg? 2. Görs medicinska kontroller med rätt intervaller för lackerarna? 3. Har företagshälsovården insyn i samtliga arbetsuppgifter på företaget och vilka risker som finns? 4. För arbetsgivaren register över de medicinska kontrollerna?

  1. Film 1 – Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

  2. Film 2 - Tvättning, slipning, spackling och grundning

  3. Film 3 - Blandning och målning/lackering

  4. Film 4 - Plastreparationer

  5. Film 5 - Pulverlackering på industri

  6. Film 6 - Målning av köksluckor m.m.

Här finns diskussionfrågor till de olika filmerna

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Affisch om personlig skyddsutrustning

Sätt upp affischer som påminner om den personliga skyddsutrustningen i lackeringsbranschen. 

Ladda ner och skriv ut affischerna

Beställ affischer kostnadsfritt genom att skicka ett mejl till kundservice@prevent.se. Mejlet ska innehålla postadress dit materialet ska skickas till samt din e-postadress (för att posten ska kunna meddela när paketet kan hämtas).

Tips på mer information

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Informationen på sidan är framtagen i samarbete med Transportföretagen, Målarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.