Hoppa till huvudinnehållet

Allergier

Överkänslighet är när en person vid upprepade tillfällen reagerar med symtom på sådant i omgivningen eller arbetsmiljön som de flesta andra tål. Besvären försvinner när kontakt med det ämne man är överkänslig mot upphör.

Allergi innebär att du inte tål ett visst ämne. Kroppens immunförsvar reagerar på det ämnet och du får olika besvär.

För att kunna lindra och förebygga symtom är det viktigt är att utreda vad besvären beror på. Genom kunskap om hur överkänsligheten eller allergin fungerar och vad man kan göra för att skydda sig, kan man undvika att få besvär.

Allergi kan visa sig som till exempel snuva, ögonbesvär, astma eller eksem. 

Checklistor

Här finns checklistor för att undersöka risker kopplade till olika kemiska ämnen. Genom att åtgärda eventuella risker kan ni minska risken för besvär som beror på allergier och överkänslighet. Det är bra om chef och skyddsombud går igenom checklistorna tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.