Hoppa till huvudinnehållet

Kemiguiden

Ta hjälp av KemiGuiden för att få kunskap kring hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Kemiguiden är till för företag som använder kemiska produkter och ämnen i sin verksamhet.

Till Kemiguiden

Asbest

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Det finns dock fortfarande kvar asbest i bland annat byggnader, maskiner och fartyg. Den största risken för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll.

Vid bearbetning eller rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer. Dessa fibrer är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. De lösa asbestfibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna.

Asbestdamm kan spridas på många olika sätt, till exempel via de normala luftströmmarna i ett rum eller genom ventilationssystemet. Indirekt kan det även spridas via kläder som använts där asbestdamm förekommer eller genom skyddsutrustning, verktyg och dammsugare som inte rengjorts efter kontakt med asbest.

Under de senaste 20–30 åren har ett stort antal utländska och svenska undersökningar visat att asbestos, mesoteliom (en form av tumör) och cancer i större omfattning än normalt finns inom alla yrkesgrupper som hanterar asbest.

Asbest − säkert så länge vi gör rätt

I broschyren Asbest − säkert så länge vi gör rätt finns information om riskerna med asbest och hur du gör om du arbetar på platser där asbest kan förekomma. Broschyren går att ladda ner och skriva ut här

Asbest - arbeta på rätt sätt

Asbest - arbeta på rätt sätt

Boken ger dig praktisk vägledning för arbete med asbest, information om hälsorisker och hur du kan skydda dig.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Lagar och regler om arbetsmiljö

Asbest (AFS 2006:1)

Tips på mer information

Kemiska risker

KemiGuiden

Allergier

Medicinska kontroller

Externa länkar

Asbest (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan