Hoppa till huvudinnehållet

Graviditet och amning

Gravida och ammande kvinnor kan i de allra flesta fall fortsätta att arbeta under graviditeten utan att de eller deras barn löper risk för ohälsa, förutsatt att de regler som finns för arbetsmiljön följs.

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna eller kan vara olämpliga för gravida och ammande kvinnor. Det är till exempel förbjudet för gravida kvinnor att arbeta med bly, och det kan vara olämpligt att lyfta tungt.

Riskbedömning

Arbetsgivaren har ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ska göra riskbedömningar som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt med det förebyggande arbetet eftersom en del risker kan vara som störst innan en kvinna säkert vet att hon är gravid.

Om arbetsmiljön innehåller särskilda risker för gravida eller ammande ska arbetsgivaren, redan innan någon anställd blir gravid, göra en riskbedömning:

  • Bedöm om faktorn förekommer i sådan utsträckning att den verkligen medför extra risk.
  • Undersök om det går att minska eller ta bort risken.
  • Utforma riktlinjer för hur hänsyn ska tas till gravida kvinnor och deras särskilda behov. Exempel på ställningstaganden är om kvinnor bör omplaceras när de blir gravida och vilka arbetsuppgifter som då kan erbjudas och om gravida ska kunna vila en stund under dagen.

I verksamheter med särskilda risker ska arbetsgivaren göra en ny riskbedömning när en anställd blir gravid eller ammar. Bedömningen ska göras i samråd med kvinnan och leda fram till beslut om hon kan fortsätta arbeta som vanligt eller om anpassning eller omplacering behövs.

Läs mer om riskbedömning

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till checklista om Gravida och ammande arbetstagare

Till checklista om menstruation

Gravida, ammande och menstruerande 

För att vi ska må bra på jobbet behöver arbetsmiljön anpassas till alla, oavsett kön. Prevent har tagit fram en skrift, checklistor, filmer och diskussionsfrågor som är till hjälp i arbetet med att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande arbetstagare. 

Till sidan Mens, gravida och ammande 

Arbets- och miljömedicin

Om du är orolig över något i din arbetsmiljö kan du vända dig till en klinik för arbets- och miljömedicin. Du kan själv ta kontakt med kliniken och behöver ingen remiss.

Graviditet, amning och mens

Graviditet, amning och mens

Skriften ger en övergripande bild av hur arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud och arbetstagare kan jobba med arbetsmiljön så att gravida, ammande och menstruerande arbetstagare inkluderas i verksamheten.  

Visa produkt

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.