Hoppa till huvudinnehållet

Kemiska risker

Kom igång med en säker hanteringen av kemikalier på din arbetsplats! Här hittar du checklistor, böcker och webbsidorna Kemiguiden som hjälper dig att få koll på de kemiska riskerna.

Kemiguiden

Kemiguiden

Kemiguiden är webbsidor som ger dig kunskap om hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också veta vilka krav som gäller i arbetet med kemiska ämnen.

Till Kemiguiden

Kostnadsfri

Asbest

Även om asbest är förbjudet finns risk att komma i kontakt med det vid arbeten i äldre byggnader. Här finns filmer, en checklista och annat informationsmaterial som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet.

Asbest

Diisocyanater

Här finns en kostnadsfri skrift med fakta och goda råd, och frågeformulär för att ta reda på om det finns risk för att det förekommer diisocyanater på arbetsplatsen.

Diisocyanater

Nanopartiklar

Här finns en folder om nanopartiklar och hälsorisker i arbetet, med beskrivning av vilka risker som kan finnas och hur man hanterar dem.

Nanopartiklar

Skärvätskor

Skärvätska används för att kyla, smörja och transportera bort spån som bildas vid skärande metallbearbetning. Här finns en folder och checklista om hur du undviker hälsoproblem vid arbete med skärvätskor.

Skärvätskor

Allergier

Här har vi samlat checklistor för att undersöka risker kopplade till olika kemiska ämnen. Genom att åtgärda risker kan ni minska risken för besvär som beror på allergier och överkänslighet. 

Allergier

Kemiska hälsorisker

Kemiska hälsorisker

Boken ger dig kunskap om riskbedömning och säker hantering av kemiska ämnen och produktgrupper. Finns även som kostnadsfri pdf.

Visa produkt

Tryckt eller pdf

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Här har vi samlat checklistor för dig som hanterar kemikalier. 

Beräkna kemikalieexponering

Här finns ett webbverktyg för att beräkna kemikalieexponering. Det hjälper dit att identifiera kemiska risker, få tips på åtgärder och få hjälp att följa lagkraven. Systemet är internationellt accepterat och inkluderat i EU:s kemikalielagstiftning och EU-OSHA.

Till webbverktyget Stoffenmanager (engelska)

Tips på mer information

Medicinska kontroller

Graviditet och amning

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.