Hoppa till huvudinnehållet

Kemiguiden

Ta hjälp av KemiGuiden för att få kunskap kring hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Kemiguiden är till för företag som använder kemiska produkter och ämnen i sin verksamhet.

Till Kemiguiden

Kemihjälpen

Kom igång med kemikaliearbetet snabbt och enkelt på din arbetsplats. Vi vill underlätta för dig som behöver komma igång med en säker kemikaliehantering och en god riskbedömning! 

Till Kemihjälpen fördjupning

Kemiska risker

Kom igång med en säker hanteringen av kemikalier på din arbetsplats! Här hittar du en utbildning, checklistor, böcker och uppslagsverket Kemiguiden som hjälper dig att få koll på kemikaliearbetet.

Hantera kemiska riskkällor

Utbildningar, böcker och verktyg

Utbildningen Kemiska hälsorisker

Utbildningen Kemiska hälsorisker

Grundutbildningen ger kunskap om hur hälsan kan påverkas av kemiska produkter och hur man kan arbeta förebyggande för att skydda sig mot riskerna.

Visa utbildning

4.500 kr exkl. moms

Kemiska hälsorisker

Kemiska hälsorisker

Boken ger kunskap om kemiska ämnen och olika faror med dem. Den beskriver också hur man kan arbeta med kemiska ämnen och produkter på ett säkert sätt.

Visa produkt

300 kr exkl. moms

Kemiguiden

Kemiguiden

Med Kemiguiden kan du få kunskap om hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också hjälp kring vilka lagar och regler som gäller och hur ni kan göra för att följa dem.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Här har vi samlat checklistor för dig som hanterar kemikalier. 

KemiRisk

KemiRisk är ett nytt kostnadsfritt riskbedömningsverktyg för att:

  • Identifiera risker
  • Bedöma hur allvarliga riskerna är
  • Bestämma om åtgärder behövs
  • Prioritera mellan olika åtgärder

Till KemiRisk

KemiRisk är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Beräkna istället för att mäta

Det finns verktyg för att beräkna kemikalieexponering till skillnad från att mäta. Stoffenmanager är ett sådant webbverktyg. Med Stoffenmanager kan du identifiera kemiska risker på arbetsplatsen och få tips på lämpliga åtgärder. Systemet hjälper organisationer att följa lagkrav.

Till Stoffenmanager

Stoffenmanager finns sedan oktober 2003 som en fri webbapplikation. Systemet är internationellt accepterat och inkluderad i EUs kemikalielagstiftning och EU-OSHA.

Tips på mer information

Medicinska kontroller

Graviditet och amning

Hitta på sidan

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen