Hoppa till huvudinnehållet

Första hjälpen

När olyckan är framme på jobbet behöver det finnas första hjälpen-åtgärder för att minska följderna. Åtgärderna ska vidtas på plats för att rädda livet på och minska skadorna för den drabbade. Den skadade ska sedan få medicinsk vård så snabbt som möjligt.

När behövs första hjälpen på jobbet

 • arbetsplatsolyckor
 • stänk i ögonen av kemikalier
 • våldssituationer
 • akut sjukdom som drabbar medarbetare på jobbet. 

Det ska alltid finnas någon person på plats som har kunskap i att ge första hjälpen. Hur många personer som behöver ha denna kunskap har att göra med verksamhetens art och storlek.

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen när det gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I bland kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas för att kunna sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, konsluter och praktikanter.

Viktig information

 • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarlig läge, andning, blödning och chock) samt vilka som är utbildade i hjärt- och lungräddning
 • var utrustning som förbandslådor, hjärtstartare och ögon- och nödduschar finns
 • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen ska det finnas anslag om:

 • var utrustning för första hjälpen finns
 • vilka personer som kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning.
Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

Här får både ansvariga och medarbetare hjälp att förbereda sig på vad som kan hända vid en arbetsplatsolycka. Skriften tar upp den drabbades och omgivningens reaktioner.

Visa produkt

150 kr exkl. moms

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Tips på mer information

På sidorna om kriser finns information om vad man kan tänka på när man ska göra en krisplan, vad krishantering innebär och hur man stöttar en medarbetare eller kollega i en kris. Här finns också mallar och checklistor som man kan utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.