Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam Johansen

Så gör du

När olyckan är framme

Ingen verksamhet är den andra lik, men det finns några generella råd som minskar risken för olyckor och som kan rädda liv om någon trots allt skadas eller blir akut sjuk på jobbet.

1. Riskbedöm
Eftersom varje verksamhet är unik är det bra att börja med att göra en riskbedömning för att få bättre koll på vilka risker som finns och vilka arbetsmoment som kan vara farliga. Att hantera farliga maskiner ger helt andra typer av skador än om man jobbar med starka kemikalier till exempel. Genom att dra lärdom av de små händelserna, de så kallade tillbuden, kan man minska risken för att allvarliga olyckor sker. Tänk igenom vilka hjälpmedel som kan behövas i form av utrustning för första hjälpen, brandskydd, larmsystem med mera. Glöm inte att ha beredskap för akut sjukdom som hjärtinfarkt, stroke eller astmaanfall.

2. Utbilda i första hjälpen
Första hjälpen är de hjälpinsatser som måste genomföras när en person blivit skadad eller akut sjuk och som ofta kan göra skillnaden mellan liv och död. Det kan vara att hålla en person vid liv tills ambulansen kommer eller att minska skadorna på olika sätt. Utse ett antal personer som får utbildning i första hjälpen. På varje arbetsplats ska det vara tydligt vilka som kan första hjälpen. Det ska också tydligt framgå var utrustning som förbandslådor, hjärtstartare och ögon- och nödduschar finns. En första hjälpen-utbildning ska förmedla kunskap om L-ABCDE (se faktaruta nedan). Kunskapen bör övas regelbundet i vardagen för att de som kan L-ABCDE snabbt ska våga ingripa om något händer. Det ökar tryggheten och säkerheten på arbetsplatsen.

3. Erbjud krisstöd
Gör upp rutiner på förhand för vem som gör vad i en krissituation så att det finns en tydlig beredskapsplan i en krissituation. Beredskapsplanen kan till exempel innefatta första hjälpen, larma ambulans och polis, kontakta anhöriga till den drabbade eller samla personalen för information och samtal. Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra stödinsatser efter chockartade händelser. Ibland kan det finnas behov av psykologhjälp utifrån.

4. På olycksplatsen
Innan den eller de som ska genomföra första hjälpen börjar sin insats behöver de kontrollera att olycksplatsen är säker så att inte fler skadar sig. Varna andra i närheten så att de kan sätta sig i säkerhet. Medan den skadade får hjälp behöver någon ringa 112 samt återvända till olycksplatsen och bekräfta att ambulans är på väg. En person behöver också möta upp ambulansen och visa ambulanspersonalen till olycksplatsen. Adress och eventuellt färdbeskrivning till arbetsplatsen ska finnas lättillgängligt. Att gå iväg med kollegor som samlats runt den som skadats och som inte har någon direkt funktion att fylla är en god idé.

5. Anmäl olyckan
När det inträffar en olycka eller arbetsskada på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att anmäla den till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller tillbud som skulle ha kunnat sluta med en allvarlig olycka. Anmälan ska göras så snart som möjligt, helst samma dag som olyckan sker. Arbetsgivaren ska dessutom anmäla olyckan till Försäkringskassan. Det enklaste är att göra anmälan med hjälp av de formulär som finns på www.anmalarbetsskada.se. När arbetsgivaren fyller i uppgifterna, hamnar anmälan hos rätt myndighet. Glöm inte att förse skyddsombudet på företaget med en kopia av anmälan.

FAKTA

L-ABCDE

En princip för att bedöma om en person är i ett livshotande läge.

A – Har personen fri luftväg?
B – Hur andas personen?
C – Bedöm cirkulationen/stoppa blödning
D – Är personen vid medvetande?
E – Gör en helkroppsundersökning

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd