Hoppa till huvudinnehållet

Körtillstånd för truck

För att få köra truck krävs särskilda kunskaper och ett skriftligt tillstånd som arbetsgivaren utfärdar. Arbetsmarknadens parter har tagit fram riktlinjerna TLP 10 och en blankett för körtillstånd som går att ladda ner här.

Arbeta säkert med truck

Truck är den maskin som är involverad i flest arbetsolyckor. Dagligen skadas personer i truckolyckor, till exempel vid kollision, felaktig användning eller att truckar välter. Här hittar du en skrift och checklistor om arbete med truck.

Både arbetsgivare och arbetstagare har ansvar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar ska systematisk undersökning och riskbedömning göras. Truckar får endast köras i lämpliga miljöer; trafiken ska vara avgränsad från gående och sikten ska vara tillfredsställande. Bälte ska användas om det finns. Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren krävs. Förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska finnas dokumenterade.

Det är arbetsgivarens ansvar att rutiner och regler för truckar efterlevs och följs upp. Dessutom ansvarar arbetsgivaren för att truckförare ges tillräckliga kunskaper för att köra truck i arbetet. Arbetstagaren är skyldig att följa instruktionerna, använda anvisad skyddsutrustning samt att köra trucken på ett ansvarsfullt sätt.

Skapa säker truckmiljö

Risker att vara uppmärksam på är bland annat vridna arbetsställningar, ensidig belastning samt situationer där fara för klämskador och kollisioner finns. Säker truckmiljö kan underlättas av en ergonomisk förarstol. Förare kan börja arbetspass med att ställa in förarstol och reglage, samt undvika långvarig stress genom pauser och byte av kroppsställning varje timme.

Att välja rätt truck och hjälpmedel utifrån det arbete som ska utföras kan skapa ökad säkerhet. Kamera och monitorstöd kan hjälpa vid lastning och lossning. Vid körning minskar riskerna om hastigheten anpassas till rådande förutsättningar. Variation i form av arbetsväxling för truckförare kan också vara positivt.

Riktlinjer för truckförares kunskaper

Riktlinjer för truckförares kunskaper

Riktlinjerna TLP 10 är en del i strävandena att öka trucksäkerheten och minska antalet truckolyckor på arbetsplatser.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Ladda ner

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av truckar (AFS 2006:5)

Externa länkar

Truckar (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.