Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Ergonomi

E-handelsboom påverkar arbetsmiljön

Hela 8 av 10 utlämningsställen och transportföretag brister i sina arbetsmiljörutiner, enligt en stor inspektionsinsats av e-handelskedjan som Arbetsmiljöverket genomfört. Många bär tunga paket utan hjälpmedel och riskerar belastningsskador.

Pandemin har förändrat kundernas köpbeteende i grunden och e-handeln ökade med hela 40 procent under 2020. Handeln har digitaliserats och den fysiska handeln sjunker. Baksidan är de stora paketvolymerna som påverkar arbetsmiljön för de som jobbar med distributionen.

– Den här snabba och massiva förändringen innebär stora utmaningar i att hantera och anpassa arbetet ute på företagen. Men det är viktigt att inte arbetsmiljön glöms bort. E-handelns ökade paketvolymer påverkar medarbetarna i alla delar av kedjan och visar sig för vanliga konsumenter i form av förseningar av leveranser och överfulla utlämningsställen, säger Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats startade 2019 och har fokuserat på fyra olika områden inom e-handelskedjan. Myndigheten har besökt paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag som distribuerar paket samt e-handlare.

– Resultatet är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör i en kommentar.

FAKTA

Brister som framkom vid inspektionsinsatsen

  • Truckanvändning: Bristande körkunskaper, kontroll av truckens utrustning samt av gående och trafik i lagerlokalerna. I några fall saknas tillstånd för truck. 
  • Organistorisk och social arbetsmiljö: De som hanterar paket inom e-handeln jobbar ofta med stor tidspress. Det gäller på paketterminaler, för förarna, för varuplockarna hos e-handlarna och för anställda på utlämningsställena.
  • Belastningsergonomi: Både chefer och anställda saknar ofta kunskap om vad som är hälsosam belastning och vad man kan göra för att förebygga besvär.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Ergonomi

Senaste om Mer om arbetsmiljö