Hoppa till huvudinnehållet

Högtrycksspolning

Med högtrycksutrustning menas i detta sammanhang sprutvattenutrustning för rengöring, rensning, ytbearbetning samt skärning. Exempel på användningsområden är lokalvård, tvättning, rörrensning, avlägsnande av ytskikt samt skärning i trä och glas. Utrustningen kan vara stationär, transportabel eller mobil. 

Högtrycksutrustningar är vanliga inom både kommersiellt och privat bruk. Användandet sträcker sig från privatpersoner som tvättar bilen eller husfasaden till företag som sanerar och vattenblästrar inom tung industri.

Säker hantering

Högtrycksutrustningar är både lättillgängliga och vanligt förekommande. Därför finns en risk att användaren inte har tillräcklig information och kunskap om säker hantering av utrustningen. Vid arbeten med höga tryck krävs dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper att hantera utrustningen säkert. Redan vid ett tryck på cirka 80 bar (till exempel biltvätt) kan vatten tränga in i kroppen och skada vävnader om olyckan är framme.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller säker hantering av högtrycksutrustning. Användaren bör kontrollera att själva utrustningen är säker. Det ska finnas jordfelsbrytare, skyddsbygel och ”dödmansgrepp”. Det är viktigt att granska slangar, munstycke, kopplingar och handtag så att de är hela och fungerar.

Skyddsutrustning

Det gäller att ha rätt skyddsutrustning; skyddskläder, skyddsstövlar, skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd. Även hörselskydd kan krävas vid vissa arbeten.

Vid högtrycksspolning ska sprutan hållas med båda händerna, och aldrig riktas mot någon person. Det betyder att man ska undvika att rengöra till exempel stövlar som någon har på sig. Strålen ska heller aldrig riktas mot elektriska installationer. Innan byte av munstycke eller lossning av slang utförs måste pumpen stängas av och trycket avlastas.

Om möjlighet finns bör en kollega stå beredd vid ett nödstopp. En rekommendation för att behålla hög koncentrationsnivå vid längre arbeten är att turas om med själva högtrycksspolningen.

Utbildning i högtrycksspolning

Webbutbildningen Att arbeta med höga tryck visar hur man arbetar säkert med högtrycksspolning. Med filmer, interaktiva kunskapsavsnitt och humor ska Arbeta säkert med höga tryck bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Arbeta säkert med höga tryck

Arbeta säkert med höga tryck

En kostnadsfri webbutbildning om högtrycksspolning. Om hur man förebygger arbetsolyckor och förslitningsskador samt skapar en trivsam och sund kultur på arbetsplatsen.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Kemiguiden – för er som använder kemiska produkter eller ämnen på företaget

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Checklista Högtrycksspolning

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.