Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsplatsens utformning

Många lagar och regler styr byggande och utformning av arbetslokaler. I plan- och bygglagen framgår till exempel att skyddsombud ska vara med vid planeringen av nya lokaler eller vid ombyggnation.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, finns bestämmelser om arbetslokaler och personalutrymmen. Där finns regler om dagsljus, luftkvalitet, belysning, buller, transportvägar med mera.  

Att utforma en arbetsplats så att den blir trivsam och ändamålsenlig är en nyckelfråga för många företag och organisationer. Arbetsplatsen ska vara sund och säker. God design av arbetsplatserna och bra organisation underlättar och motiverar till säkrare beteenden bland de anställda. En arbetsplats bör också främja trivsel och hälsa.

En bra och genomtänkt utformning av arbetsplatsen underlättar kommunikation, ger inspiration och ökar kreativiteten. Det underlättar om man tar hänsyn till de här frågorna redan i planeringen av en ny arbetsplats.

Bristfälliga underlag vid planering av en arbetsplats kan leda både till frustration bland de anställda och till mycket kostsamma ändringar. Om arbetsplatsen blir större, mindre eller om man flyttar runt så måste man göra en ny bedömning av de aktuella förutsättningarna.

Lyckas med kontorsförändringen

Lyckas med kontorsförändringen

För dig som planerar en kontorsförändring eller vill vidta förbättringsåtgärder. Vad är viktigt att tänka på i den fysiska arbetsmiljön och vad händer med människor före, under och efter en flytt.

Visa produkt

250 kr exkl. moms

Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet

Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Ergonomihjälpen

Ergonomihjälpen

Webbplatsen innehåller metodstöd för undersöka arbetsförhållanden som kan leda till belastningsbesvär och exempel på olika typer av belastning.

Tips på mer information

Bok Ventilation på arbetsplatsen

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
Arbetsmiljöverkets jämförelsetabell mellan AFS 2009:2 och AFS 2020:1

Hitta på sidan