Hoppa till huvudinnehållet

Pressar och gradsaxar

Pressar och gradsaxar förekommer i störst utsträckning i metall- och verkstadsindustrin. Metallarbetare tillhör de yrkesgrupper som löper störst risk att drabbas av allvarliga olycksfall och medicinsk invaliditet. En stor del av olycksfallen inträffar vid maskinarbete, till exempel med pressar och gradsaxar.

För att arbetet ska vara säkert behöver maskinerna uppfylla de tekniska säkerhetskraven. De anställda behöver ha praktiska och teoretiska kunskaper om hur maskinerna ska hanteras på ett säkert sätt. Tillsyn, kontroll och underhåll av maskinerna är också viktigt. Många olyckor kan undvikas genom att följa regler och rutiner.

Riskbedömning – folder och checklista

Att göra regelbundna riskbedömningar av arbetet med maskiner som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett effektivt sätt att minska antalet olyckor. Ökad medvetenhet om riskerna vid användning av maskinerna kan också resultera i färre olyckor, till följd av ändrade attityder och beteenden. Läs först igenom foldern om säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar, och ta sedan hjälp av den tillhörande checklistan för att undersöka riskerna. Det finns också andra checklistor som kan vara till hjälp.

Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar (folder)

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Pressar och gradsaxar

Maskiner - inköp

Maskiner - användning

Maskiner - underhåll

Prevents checklistor

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8)

Tips på mer information

Maskinsäkerhet installation

Maskinsäkerhet körning

Maskinsäkerhet skötsel

Anläggningsmaskiner

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.