Hoppa till huvudinnehållet

Maskinsäkerhet – körning

Före start

Alla som använder maskiner ska ha rätt kunskaper för arbetet och känna till säkerhetsinstruktionerna.

Innan du startar maskinen, kontrollera alltid att:

 • rätt säkerhetsutrustning finns på plats och fungerar
 • verktyget är rätt uppsatt på spindeln och chucken
 • maskinens varvtal är inställt efter verktyget och arbetsuppgiften
 • det är städat på och runt maskinen
 • belysningen är tillräcklig
 • processventilationen är ansluten och fungerar
 • de ämnen som ska bearbetas är stadigt staplade i bra arbetshöjd utan risk för att något välter.

TÄNK PÅ!

Skydd och säkerhetsutrustning får aldrig sättas ur funktion.

Provkörning

Vid provkörning, kontrollera att:

 • maskinens start, stopp och nödstopp fungerar
 • maskinens avskärmningar finns på plats och fungerar
 • att all skyddsutrustning är på plats och fungerar.

Körning

När arbetet pågår ska du alltid:

 • Använda automatisk matning när det är möjligt.
 • Använda lämpliga hjälpmedel, till exempel, påskjutare, detaljhållare eller mallar, för att hindra händer och fingrar från att komma i närheten av skärande verktyg.
 • Se till att det skärande verktyget ständigt hålls tillräckligt skarpt.
 • Kontrollera de ämnen du ska bearbeta. Sprickor och liknande kan leda till att materialet slungas ut.
 • Se till att du aldrig står där det finns risk att träffas av bitar/material som slungas ut från maskinen.
 • Se till att arbetsområdet hålls rent.

TÄNK PÅ!

Justera aldrig maskinen när den är igång. Lämna aldrig maskinen innan den är avstängd och bromsad.

Matning

Risken för att skada sig är mycket mindre med automatisk matning, till exempel matarverk. Men även matarverk måste ställas in och hanteras rätt. Se till att matningen fungerar så att:

 • det skärande verktyget och rörliga delar är avskärmade så att det inte går att komma i kontakt med dem
 • öppningen, där du för in materialet, är långt från verktyg och rörliga delar
 • öppningen för material är så liten som möjligt
 • det går att avbryta matningen med ett nödstopp på matarverket.

När en maskin har en automatisk arbetscykel, startas bearbetningen med fotpedal eller tvåhandsmanövrering. Pedal/manöverdon ska:

 • ha en skyddskåpa med öppning åt ett håll, så att ingen trycker på den oavsiktligt
 • fungera så att när pedalen släpps, avbryts arbetscykeln.

En fotpedal får inte vara placerad i riskområdet, det får inte vara möjligt att nå verktyget när fotpedalen trycks ner. Tvåhandsmanövrering innebär att båda händerna måste användas för att starta maskinen. Det går då inte att ha händerna i riskområdet. Om den ena startknappen släpps, stoppas maskinen.

När du arbetat klart

När arbetet är färdigt ska du:

 • Stänga av och eventuellt bromsa maskinen.
 • Rengöra maskinen när den är avstängd och står helt stilla.
 • Spänningen ska vara frånkopplad. Använd dammsugare, inte tryckluft!
 • Montera bort skadade verktyg.
 • Städa arbetsområdet med borste eller dammsugare, inte tryckluft!
 • Stänga maskinens anslutningsspjäll till processventilation/punktutsug, om det inte görs automatiskt.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan