Hoppa till huvudinnehållet

Maskinsäkerhet – risker, säkerhet och skydd

Några av de vanligaste riskerna vid arbete med maskiner är:

 • skärande verktyg
 • rörliga maskindelar
 • material som slungas ut
 • verktygsskär som lossnar och slungas ut
 • nedfallande material
 • att tappa balansen vid maskinen.

Maskinerna ska vara utrustade med skydd för att göra arbetet säkrare. Avskärmningar, bromsar, nödstopp och matarhjälp bidrar till att skydda dig som användare. Även om du arbetar vid en CE-märkt maskin innebär inte det att maskinen är helt riskfri att använda. Du ska alltid få en tydlig instruktion om hur varje maskin används på ett säkert sätt.

TÄNK PÅ!

För att kunna hantera maskinen säkert är det viktigt att:

 • du har kunskap om hur den fungerar
 • alla skydd och avskärmningar sitter på plats, är hela och är placerade i rätt läge
 • rätt maskin för uppgiften används.

Start, stopp och maskinskydd

Det finns regler för hur start och stopp på maskiner ska vara säkra. Några exempel:

 • Alla startknappar ska fungera så att det inte går att starta maskinen av misstag. Det görs genom att startknappen är försänkt, övertäckt eller försedd med krage.
 • Det ska finnas ett nödstopp inom räckhåll från operatörens arbetsplats.
 • Det ska finnas underspänningsskydd så att maskinen inte återstartar av sig själv efter spänningsfall eller strömavbrott.

Nödstopp

Bruklig färgmärkning av nödstoppet är rött med gul platta bakom. Det är även lämpligt att det finns en skylt med texten ”NÖDSTOPP”. Detta är särskilt viktigt om bakgrunden inte är gul.

Nödstoppet ska stanna maskinen direkt. Det är bra att testa nödstoppet regelbundet för att kontrollera funktionen. Efter ett nödstopp återställer du nödstoppbrytaren.

TÄNK PÅ!

Använd inte nödstoppet för att stänga av maskinen när du slutat arbeta – det kan vara försett med nödbromsar som inte ska slitas ut i onödan.

Säkerhetsstopp

Många maskiner har säkerhetsstopp som stoppar maskinen om någon går in i ett riskområde, till exempel öppnar en lucka eller kommer för nära ett verktyg.

Det finns flera typer av säkerhetsstopp, till exempel ljusstrålar som stoppar maskinen om de bryts, kontaktmatta och mekaniska stopp, till exempel en kontaktlist som känner av beröring.

TÄNK PÅ!

 • Alla maskiner har inte säkerhetsstopp. Se till att du vet vilka stopp maskinerna på din arbetsplats har.
 • Se till att säkerhetsstoppen är placerade så att det är omöjligt att gå förbi dem in i riskområdet.
 • Testa regelbundet att säkerhetsstoppen fungerar.

Bromsar

Alla maskiner ska vara försedda med manuella eller automatiska bromsar, som ska stoppa maskinen helt och under säkra förhållanden. Automatiska bromsar kopplas till när du stänger av maskinen. Äldre maskiner kan ha pedaler eller knappar för inbromsning. Dessa ska vara märkta.

Vid ett stopp är det viktigt att ackumulerad energi blockeras eller avlastas. Maskiner med lång utrullningstid kan medföra stor risk för operatören eller annan person som kommer i kontakt med de delar av maskinen som inte hunnit stanna. Om sådan maskin är beroende av en broms för att den ska stoppas helt och under säkra förhållanden är det viktigt att bromsen aktiveras av manöverdonet. 

TÄNK PÅ!

Testa regelbundet att bromsarna fungerar.

Maskinskydd

Avskärmningar av maskiner ska vara byggda så att det inte går att komma åt maskinens riskområden, och skydda mot material och verktyg som annars kan slungas ut. Det ska inte gå att öppna luckor och andra förreglade öppningsbara skydd om inte maskinen står helt stilla, eller att maskinen stannar om man öppnar en lucka. Det innebär också att maskinerna inte kan starta innan alla luckor är helt stängda.

Det finns tre typer av avskärmningar:

 • Fasta skydd som hindrar till exempel åtkomst till den roterande axeländen i en svarv. Dessa skydd ska sitta stadigt och bara kunna öppnas eller tas bort med ett verktyg.
 • Rörliga avskärmningar som skyddar mot skärande verktyg och andra rörliga delar i maskinen. Dessa förreglade avskärmningar ska stoppa maskinen om de öppnas eller tas bort, eller så ska de bara kunna öppnas eller tas bort om maskinen står stilla.
 • Justerbara avskärmningar är självjusterande och hindrar kontakt med maskinens rörliga delar. Dessa ska vara stabilt fastsatta och lätta att ställa in. De ska bara kunna tas bort med verktyg.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan