Hoppa till huvudinnehållet

Belysning

En bra arbetsmiljö kräver en bra belysning och är en förutsättning för att människor ska uppfatta sin omgivning på rätt sätt. Bra belysning bidrar också till en mer trivsam arbetsmiljö och goda resultat i arbetet. Dålig belysning kan ge huvudvärk och ögonbesvär. Felaktig belysning ökar dessutom riskerna för olycksfall. Att se dåligt när man arbetar kan också leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Är ljuset bra mår man bättre och arbetar mer effektivt.

Synergonomi

Synergonomi är den vetenskapliga termen som används för att förklara hur belysningen kan påverka uppkomsten av belastningsskador och andra besvär. Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. För att få en helhetsbild är det viktigt att tänka på att de olika faktorerna samverkar med varandra på olika sätt. God synergonomi handlar om att skapa goda förhållanden för att motverka besvär och risken för fel eller olyckor. Ofta krävs det inte så stora åtgärder för att förbättra synförhållandena avsevärt.

Biologisk inverkan

När människor är i arbetslokaler som är dåligt upplysta och som saknar dagsljus stiger halten av hormonet melatonin i kroppen. Melatonin är ett åldersrelaterat sömnhormon. Med stigande ålder blir bra belysning allt viktigare. Åldersrelaterade synproblem kan börja redan i 40-årsåldern. Med stigande ålder ökar behovet av ljus för att se bra. En 50-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring.

Bra belysning ger tillräckligt ljus för arbetsuppgiften, fördelar ljuset i rummet och i synfältet på ett lämpligt sätt. Belysningen ska vara fri från störande bländning och inte ge reflexer i till exempel en datorskärm. Dessutom ska belysningen vara reglerbar.

Noggrannhet kräver ökad styrka

Ju större kraven på noggrannhet i arbetet är, och ju större riskerna och följderna av misstag är, desto större belysningsstyrka behövs. Platsbelysning kompletterar allmänbelysning.

Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet

Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

Visa produkt

300 kr exkl. moms

Här finns checklistor som kan användas för att bedöma ljusförhållanden på arbetsplatsen. Checklistorna finns även i boken Syn och belysning i arbetslivet.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Tips på mer information

Ergonomi

Externa länkar

Hitta på sidan

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen