Hoppa till huvudinnehållet

Servicebilar och säkerhet

Det allra viktigaste för säkerheten i en servicebil är att den går att lasta på rätt sätt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på innan du köper en servicebil, vilken inredning som bör finnas, instruktioner för att lasta på ett säkert sätt och checklistor för att undersöka och riskbedöma din servicebil.

Köpa och inreda en servicebil

Om du ska köpa eller inreda en servicebil kan det vara bra att först undersöka vilka behov bilen ska uppfylla. Fråga den montör som ska använda servicebilen om det finns speciella behov eller idéer om utrustning som är viktiga. Ta gärna hjälp av skyddsombudet. Alla servicebilar ska vara utrustade med

  • krockkuddar för förare och passagerare
  • fungerande bälten
  • många fästpunkter i lastutrymmet för att kunna spänna fast verktyg och arbetsmaterial
  • avskiljningsvägg mellan lastutrymmet och förarplatsen så att saker inte kan flyga fram vid kraftig inbromsning eller kollision.

Tänk på att välja hyllor och lådor med spärrar om du inreder lastutrymmet själv – det underlättar för att kunna packa små saker säkert. Se också till att det finns ordentlig belysning i lastutrymmet.

Lasta säkert

Se till att det finns tillräckligt med tid för att lasta och surra fast arbetsredskapen på ett säkert sätt. Du behöver planera vad och hur du ska packa innan du sätter i gång.

Så här gör du för att lasta servicebilen säkert:

  1. Kontrollera så att din last inte är tyngre än bilens maxlast.
  2. Packa tunga grejer så lågt och nära mitten som möjligt.
  3. Lasta inte ovanför ryggstödet till förar- och passagerarsätena.'
  4. Använd släp eller takräcken om du behöver ha med dig långa utstickande grejer.
  5. Spänn fast all last med spännremmar.

Tänk på att avskiljningsväggen mellan last- och förarutrymme aldrig räcker som säkerhetsskydd för föraren. Lasten ska alltid spännas fast med remmar i fästpunkterna på golvet eller väggarna.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Servicebilar - skyddsrond bil

Servicebilar - förare

Till Prevents övriga checklistor

Ögonblicket som inte får hända – en säkrad last räddar liv

Många servicebilar saknar utrustning för säkerhet idag. En professionellt utrustad servicebil med möjlighet att säkra lasten är det enskilt viktigaste sättet att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för montörer. Den här filmen visar hur illa det kan gå för en förare med osäkrad last. Filmen kommer från Folksam.

Tips på mer information

Arbetsmiljö för yrkesförare samt trafiksäkerhet

Externa länkar

Folksam transportbillista 2022

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.