Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö för yrkesförare

Här finns finns specifika checklistor för att undersöka arbetsmiljö för dig som åker personbil i tjänsten, för trafiklärare, för buss- och lastbilsförare och för transport av farligt gods. Du kan också läsa om trafiksäkerhet och risker för yrkesförare.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Trafiksäkerhet

När det gäller trafiksäkerhet räcker det inte med ett giltigt körkort. Alla arbetstagare som kör i jobbet ska ha föjande kunskaper:

 • grundläggande kunskaper om hur människan fungerar
 • hastigheten och dess konsekvenser och inverkan vid en olycka
 • bilbältets och andra skyddssystems inverkan vid en kollision
 • alkoholens, drogers och mediciners inverkan på trafiksäkerheten
 • sömn, vakenhet och hur man tyder sina egna signaler på trötthet
  första hjälpen och brand
 • halkkörning, körning i mörker och under övriga dåliga väderförhållanden
 • lastsäkring
 • organisationens interna rutiner som rör trafiksäkerhetsfaktorer.

Risker som varje förare själv kan ta ansvar för

 • Trötthet i trafiken: 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade och i dessa omkommer minst 50 personer varje år.
 • Hastigheten: den enskilt viktigaste faktorn för att påverka trafiksäkerheten. Om alla höll hastighetsgränserna skulle minst 100 liv sparas varje år i Sverige.
 • Bilbältet: den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Om alla i landet använde bälte skulle minst 60 liv sparas varje år.
 • Alkohol och droger: minst 15 000 resor görs varje dag i Sverige med förare som är så pass påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla som kör i jobbet ska ha kunskaperna oavsett om man kör ofta eller sällan, långa eller korta sträckor. I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005:395) regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när man ska ta rast.

Lagen gäller när en svensk förare kör i Sverige och i utlandet. Den gäller även för utländska förare som kör i Sverige. Egenföretagare omfattas inte av lagen. Det arbete som omfattas av vägarbetstidslagen undantas från den allmänna arbetstidslagen.

Trygg buss

Trygg buss

Utbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Styckegods − Vägtransport av farligt gods

Styckegods − Vägtransport av farligt gods

Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transporter av farligt gods.

Visa produkt

300 kr exkl. moms

Tanktransport - farligt gods

Tanktransport - farligt gods

Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter.

Visa produkt

300 kr exkl. moms

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten