Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö för yrkesförare

Här finns finns specifika checklistor för att undersöka arbetsmiljö för dig som åker personbil i tjänsten, för trafiklärare, för buss- och lastbilsförare och för transport av farligt gods. Du kan också läsa om trafiksäkerhet och risker för yrkesförare.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Trafiksäkerhet

När det gäller trafiksäkerhet i tjänsten räcker det inte med ett giltigt körkort. Alla arbetstagare som kör i jobbet ska ha föjande kunskaper:

 • grundläggande kunskaper om hur människan fungerar
 • hastigheten och dess konsekvenser och inverkan vid en olycka
 • bilbältets och andra skyddssystems inverkan vid en kollision
 • alkoholens, drogers och mediciners inverkan på trafiksäkerheten
 • sömn, vakenhet och hur man tyder sina egna signaler på trötthet
  första hjälpen och brand
 • halkkörning, körning i mörker och under övriga dåliga väderförhållanden
 • lastsäkring
 • organisationens interna rutiner som rör trafiksäkerhetsfaktorer.

Risker som varje förare själv kan ta ansvar för

 • Trötthet i trafiken: 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade och i dessa omkommer minst 50 personer varje år.
 • Hastigheten: den enskilt viktigaste faktorn för att påverka trafiksäkerheten. Om alla höll hastighetsgränserna skulle minst 100 liv sparas varje år i Sverige.
 • Bilbältet: den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Om alla i landet använde bälte skulle minst 60 liv sparas varje år.
 • Alkohol och droger: minst 15 000 resor görs varje dag i Sverige med förare som är så pass påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de testades.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla som kör i jobbet ska ha kunskaperna oavsett om man kör ofta eller sällan, långa eller korta sträckor. I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005:395) regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när man ska ta rast.

Lagen gäller när en svensk förare kör i Sverige och i utlandet. Den gäller även för utländska förare som kör i Sverige. Egenföretagare omfattas inte av lagen. Det arbete som omfattas av vägarbetstidslagen undantas från den allmänna arbetstidslagen.

Trygg buss

Trygg buss

Utbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Vägtransport farligt gods, paket

Vägtransport farligt gods, paket

Paketet innehåller böckerna Styckegods - Vägtransport av farligt gods och Tanktransport - farligt gods.

Visa produkt

Bokpaket

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.