Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö för bussförare

Här hittar du en en webbutbildning om konflikthantering för bussförare. Du hittar också checklistor och en medarbetarenkät som hjälper dig att undersöka arbetsmiljön.

Bussförare är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra förare bättre rustade för att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer. Genom att reflektera över det egna beteendet kan förarna öka sin handlingsberedskap inför hotfulla situationer och konflikter i arbetet.

Trygg buss

Nu finns Trygg buss – en kostnadsfri webbutbildning om konflikthantering inom bussbranschen. Utbildningen är till för att hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter. Med färre konflikter ökar tryggheten och risken att råka ut för stress eller hot och våld minskar. Utbildningen blandar teori och praktik och består av filmer, verktyg och exempel på hur bussförare kan hantera och till och med undvika konflikter med upprörda passagerare.

Webbutbildningen Trygg buss tar cirka 60 minuter att genomföra och kan användas enskilt eller i grupp. Den avslutas med ett test, där alla som fått godkänt får ett intyg. Till utbildningen kommer ett handledarmaterial för chefer och utbildningsledare. Trygg buss kan användas som en del av YKB.

Till webbutbildningen Trygg buss

Trygg buss är framtagen av Prevent i samverkan med fackföreningen Kommunal, arbetsgivarorganisationen Transportföretagen samt företag inom branschen.

Sprid Trygg buss på din arbetsplats

Här kan du ladda ner affischer i pdf-format för att skriva ut och sätta upp på din bussdepå. Affischerna finns i flera olika färger och storlekar. Klicka på bilderna för att ladda ner filerna.

Liggande A3-format

tryggbuss-A3-ljusbla.png tryggbuss-A3-morkbla.png tryggbuss-A3-tegel.png

Stående A5-format

tryggbuss-A5-ljusbla.png tryggbuss-A5-morkbla.png tryggbuss-A5-tegel.png

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.