Hoppa till huvudinnehållet

Inom ramen för det fyraåriga EU-projektet Iliad har forskare vid Örebro universitet arbetat med att utveckla lagerrobotar som kan arbeta med människor på ett säkert sätt.

Bild: Örebro universitet

Innovationer

Säkrare lagerarbete med smarta robotar

Självständiga lagertruckar som planerar sitt arbete och lär av sina erfarenheter testas nu på Orkla Foods lager i Örebro. Med hjälp av kameror och sensorer kan de samspela med varandra och människor och därigenom minska risken för olyckor.

Inom ramen för det fyraåriga EU-projektet Iliad har forskare vid Örebro universitet utvecklat lagerrobotar som kan arbeta med människor på ett säkert sätt. Truckarna är bland annat utrustade med en särskild säkerhetskamera som upptäcker människor som bär reflexvästar.

– Fördelen är att så länge folk har varselkläder på sig så kan man upptäcka människor även om de ligger ner eller står halvdolda bakom någonting, säger Martin Magnusson, vetenskaplig ledare för projektet och lektor i datavetenskap vid Örebro universitet.

En annan säkerhetsåtgärd som testas är så kallade eyetracking-glasögon som gör det möjligt för truckarna att kommunicera med människor i omgivningen som bär sådana glasögon.

– Det är en projektor som projicerar en pil på marken som visar var trucken tänker svänga och man kan se vart trucken ska ta vägen. Det är ett sätt för roboten att kommunicera vad den tänker göra.

Jämfört med andra lagerrobotar är de här självinstallerande och inte bundna till förprogrammerade körvägar och manuellt specificerade trafikregler.

– Här är det snarare så att robotarna bygger upp sin egen karta och själv kan planera vilken som är den bästa vägen att köra, säger Martin Magnusson.

Systemet, som påminner om självkörande bilar, testas just nu på Orkla Foods lager i Örebro, tidigare Ekströms.

– Att vi har valt att fokusera på logistiken i livsmedelsbranschen beror på att där finns det extra höga krav på flexibilitet på lagerlösningarna. Det är en väldig variation på varorna som man har och det är korta omställningstider. Där är det ganska svårt att installera självgående truckar i dag.

Till fördelarna med lagerrobotarna hör att de är lätta att ta i bruk och att det inte krävs några större investeringar eller anpassningar av lagerlokalerna. Det gör att även mindre företag kan använda systemet.

– Det är inte alla som kan och vill bygga ett helt automatiserat lager utan många vill hellre få en gradvis automation och få viss hjälp i ett befintligt lager med befintlig personal, säger Martin Magnusson.

Härnäst ska robotarna utrustas med armar, som utvecklats vid universitet i Pisa, och som ska göra det möjligt för dem att lasta och lossa varor på en pall.

 

 

 

FAKTA

Om projektet

Autonoma lagerrobotar är resultatet av det pågående EU-forskningsprojektet Iliad, som leds av Örebro universitet. Koordinator är professor Achim Lilienthal. Det är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Pisa, Lincoln och Münchens tekniska universitet samt företagen Bosch, ACT-OR, Logistic Engineering Services, Kollmorgen Automation och Orkla Foods. Projektet har fått EU-medel på 7 miljoner euro och avslutas under hösten 2020.

Läs mer om projektet här: 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning