Hoppa till huvudinnehållet
Robothand på tangentbord.

Anställda inom finans, tech och handel som känner mest oro över att AI ska ta deras jobb.

Bild: Istock

AI

Svenskar minst oroliga över AI

Svenskar tillsammans med nederländare är minst oroliga över att AI ska ta över jobben. Det visar en ny, global undersökning.

En av tre svenskar (32 procent) känner oro för att AI ska ta över deras jobb. Det kan jämföras med medelhavsländerna där 43 procent av de italienska och 45 procent av de franska respondenterna är oroliga över AI:s framfart på arbetsmarknaden. Allra oroligast är svarande från Indien där 66 procent upplever AI som ett hot.

Siffrorna kommer från en global studie med ca 23 600 deltagare i 19 länder. Från Sverige deltog 1 000 anställda varav hälften var chefer.

– Förtroendet för tekniken är avgörande för att samhället ska kunna dra nytta av datadrivna lösningar. Förtroendet måste förtjänas genom att utveckla etiskt och ansvarsfullt AI med hög transparens och säkerhet, säger Inger Lise Eng, Sverigechef för Salesforce som gjort undersökningen.

Yngre mer oroliga än äldre

Yngre känner mer oro för AI-utvecklingen än äldre, enligt undersökningen. Störst är oron i den yngsta åldersgruppen 18–26 år. Där känner 55 procent sig oroliga att AI ska ta deras jobb. Bland 43–58-åringarna känner bara 36 procent sig oroliga.

Sett till yrkesgrupper är det anställda inom finans, tech och handel som känner mest oro över att AI ska ta deras jobb och minst oroliga är anställda inom offentlig sektor.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om AI

Senaste om Mer om arbetsmiljö