Hoppa till huvudinnehållet
Loreen samt övriga låtskrivare av låten Tatoo, Melodifestivael 2023

Andelen ensamuppfinnare har minskat under 2000-talet och samma trend syns även inom skapandeområdet. Vinnarbidraget "Tatoo" i årets Melodifestival har sex låtskrivare.

Bild: Marko Säävälä/TT

Innovationer

Vanligare med samarbete bakom innovationer

Att innovationer är resultatet av samarbete har blivit allt vanligare under 2000-talet. Samma trend syns även på andra områden. Det visar en ny studie från Patent- och registreringsverket, PRV.

Studien ”Innovation görs bäst i grupp” har utgått från patentansökningar mellan 2000–2019. Det rör sig om cirka 7 miljoner patentfamiljer, vilket är patentansökningar eller patensdokument som rör samma uppfinning. Trenden är tydlig att dokumenterat samarbete blir allt vanligare och det gäller i hela världen och inom alla teknikområden. Samtidigt visar det sig att andelen ensamuppfinnare minskar.

– Vi ser att det skett en kontinuerlig ökning från 2000 och framåt, säger Mattias Arvidsson, chefscontroller på PRV.

Mattias Arvidsson
Mattias Arvidsson är Chefscontroller på PRV.
Bild: Emma Wendel

Orsakerna kan vara flera men tydligt är att samarbete verkar ge större framgångar och mer uppmärksamhet.

– Med fler innovatörer får man fler infallsvinklar och kan komma till bättre lösningar som leder till framgång.

Det är också tydligt att samarbetet internationellt ökar. En förklaring till det kan vara att man inom vissa områden behöver söka sig över landsgränser för att hitta rätt kompetens. Det egna landet blir för litet. Internationella samarbeten är vanligare i Europa än bland de stora patentländerna USA, Kina, Japan och Sydkorea. För svenska uppfinnare är det vanligast att samarbeta med uppfinnare bosatta i USA eller Tyskland.

Även i Melodifestivalen ökar antalet upphovsmän per låtbidrag

I studien har man också tittat på hur innovationerna uppmärksammas i media och det visar sig att antalet citeringar ökar för uppfinningar där det finns ett internationellt samarbete.

– Man kan tänka sig att man når ut på en bredare marknad och syns mer, vilket kan vara positivt. En marknad kan vara för liten för att få lönsamhet. Det är ju inte bara inom innovationsområdet som samarbetet ökar utan det syns tydligt också på andra områden.

– Jag tror att det är en generell trend som man kan se inom andra skapandeområden. Det är lite roligt att dra en parallell med Melodifestivalen. Där kan man se att antalet upphovsmän per låtbidrag har ökat sedan början av 2000-talet. Däremot vet jag inte om det har varit lika framgångsrikt, säger Mattias Arvidsson.

Finns det då inga nackdelar med ett ökat samarbete?

– Nackdelen kan väl vara att det för den enskilda innovatören blir mindre möjligheter till intäkter. Är man många uppfinnare är det också fler som ska dela på vinsten.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning