Hoppa till huvudinnehållet

Forskare vid Karolinska Institutet ska undersöka hur rengöringsmedel används i arbetslivet för att skador och sjukdomar ska kunna förebyggas.

Bild: Willfried Wende/Pixabay

Kemikalier

Risker med rengöringsmedel kartläggs

Kemikalier i rengöringsmedel kan bland annat ge luftvägsbesvär och hudsjukdomar, men det saknas samlad kunskap om hur de påverkar vår hälsa. Nu ska Linda Schenk, forskare vid Karolinska Institutet, undersöka användningen av rengöringsmedel i arbetslivet.

– Vi vet att folk skadar sig om de spiller vissa typer av rengöringsprodukter på kroppen. Att starkt basiska produkter, som ugnsrengöringsmedel, kan orsaka kemiska brännskador och att rengöringsmedel och våtarbete i sig är kopplat till hudbesvär. Vi vet också att vissa rengöringsprodukter kan irritera luftvägarna om vi andas in dem. Nu vill vi undersöka vad vi kan lära oss från svenska register och databaser, både om olyckor och om effekter på hud och luftvägar på lång sikt, säger Linda Schenk som är docent i toxikologisk riskhantering och ansvarig för studien. Foto: Adam Fredholm

Det har gjorts relativt många europeiska studier av ohälsa som orsakats av rengöringsmedel. En belgisk studie visar att städare som använde vissa rengöringsmedel hade en förhöjd dödlighet i KOL. En annan studie från Norge visar på nedsatt lungfunktion hos kvinnliga städare som dessutom städar i hemmet. Men så långt saknas en sammanställning för Sverige, något som Linda Schenk hoppas råda bot på.

– I vårt forskningsprojekt ska vi gå igenom information om arbetsskador och sjukdom och undersöka kopplingar till rengöringsmedel. Vi ska också mäta exponeringsnivåer under yrkesanvändning. Vilka ämnen, produkter och arbetsplatser det blir bestämmer vi utifrån de resultat vi får fram.

Men den allra största delen av forskningsprojektet kommer fokusera på säkerhetsdatablad som informationskälla vad det gäller risker och säker användning. För att komma fram till hur man bäst kan jobba förebyggande med information kring riskerna med rengöringsmedel.

– Eftersom flera studier visat att rengöringsmedel leder till sjukdom och skador i arbetet är det viktigt att granska den informationen likväl som riskbedömningarna bakom den. I en norsk studie fann man att säkerhetsdatablad för rengöringsmedelprodukter ofta saknade viktig information om risker och säker användning.

Studien om rengöringsmedel i svenskt arbetsliv och dess påverkan på hälsan är finansierad av AFA Försäkring och kommer att pågå i tre år.

– Om det finns grupper som är i en riskzon så ska vårt projekt hjälpa till att identifiera dem. Jag hoppas att vårt forskningsprojekt bidrar med kunskap som leder till ett säkrare arbetsliv, säger Linda Schenk.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning