Hoppa till huvudinnehållet

Genom att se över sitt arbetssätt och använda rätt hårvårdsprodukter kan frisörer undvika att få problem med hälsan, enligt en ny forskningsstudie.

Bild: Unsplash/Adam Winger

Kemikalier

Så kan frisörer jobba säkrare

Hur mycket skadliga kemikalier frisörer utsätts för kan skilja sig åt mellan frisörer på en och samma salong. Det framkommer i en ny forskningsstudie. Att se över sitt arbetssätt och använda rätt typ av produkter är därför viktigt. 

En frisör kan under en arbetsdag komma i kontakt med hundratals olika kemikalier från de hårvårdsprodukter som används på salongerna. Det kan ge hälsoproblem som rinnande näsa, huvudvärk, eksem och hosta. Men det är en utmaning att få en överblick över riskerna eftersom olika kemikalier har olika egenskaper.

I en ny studie har forskare från Arbets- och miljömedicin vid Region Örebro mätt luftkvaliteten på flera olika hårsalonger för att få en uppdaterad bild av de ämnen som finns i luften och uppskatta exponeringsrisker. Enligt studien finns det stora skillnader i vad frisörerna utsätts för – även på en och samma salong.

Niklas Ricklund
Niklas Ricklund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin i Örebro.
Bild: Calle Eriksson

– Intressant nog är det ofta stora skillnader mellan olika frisörer, även mellan dem som arbetar på samma frisörsalong. Det egna arbetssättet verkar i vår studie ha haft större betydelse för vad man utsätts för än vilken salong man arbetar på. Hantering och val av hårvårdsprodukter samt koll på innehållsförteckningar för att undvika särskilt farliga ämnen kan bidra till att minska exponeringsrisker, säger Niklas Ricklund yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin i Örebro.

God ventilation en nyckelfaktor

Han konstaterar också att på de salonger där risken att utsättas för skadliga kemikalier var låg var ventilationen bra.

– En effektiv ventilation är viktigt när man hanterar kemikalier och hårvårdsprodukter. Många frisörsalonger verkar tyvärr sakna effektiv ventilation som ventilerar ut den gamla luften, säger Niklas Ricklund.

Forskarna använde ett index för att uppskatta den sammanlagda risken av exponering på salongerna och vissa ämnen stack ut som extra problematiska. Formaldehyd exempelvis, som används som konserveringsmedel och aktiv substans vid rakpermanent, förekom i flera prover i så höga koncentrationer att det bedöms utgöra en stor del av den sammanlagda risken.

Studien visar också hur risken för ohälsosam exponering kan minska. Genom att samt säkerställa en god ventilation i salongen, hålla nere antalet hårvårdsprodukter som används under en arbetsdag och välja produkter utan de särskilt farliga ämnena, kan frisörer förbättra sin arbetsmiljö. Niklas Ricklund pekar också på producenternas ansvar.

– Producenterna har ett ansvar att få bort de här skadliga ämnena från produkterna. Det pågår ett arbete där man plockar bort vissa av de här ämnena ur hårvårdsprodukter men det finns en hel del kvar att göra.

Niklas Ricklund tror att handfasta råd och rekommendationer är viktiga för att frisörer som yrkesgrupp ska få en mer hälsosam arbetsmiljö.

– Mitt intryck är att många frisörer är intresserade av att göra något för sin arbetsmiljö men många är egenföretagare och upplever att det inte finns tid eller pengar att göra något åt sin arbetssituation. Kan man få hjälp med att prioritera kan man lägga fokus på de saker som ger störst effekt, säger han.

Låg risk för kunderna

Niklas Ricklund betonar också att uppskattade risker för exponering av kemikalier på frisörsalonger i studien som genomförts enbart gäller de som arbetar på salongerna, inte kunderna.

– De uppskattade exponeringsriskerna baseras på en mer eller mindre kronisk exponering. Friska individer som går till en frisörsalong då och då löper inte alls samma risk när det gäller de luftburna kemikalierna, där handlar det i stället mer om risken för att utveckla allergi av hudkontakt med kemikalierna, som exempelvis vid färgning, säger han.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning