Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Gränsvärde för klor i simhallar på väg

De allra flesta simhallar använder klor för att desinfektera bassängvattnet. För personalen som vistas där dagligen kan det resultera i irriterade ögon och luftvägar. Men ny forskning kan bidra till att ett gränsvärde sätts för de ämnen som orsakar besvären.

De allra flesta badhus använder klor för att desinfektera bassängvattnet. Det medför hälsorisker för alla som jobbar och vistas där hela dagarna.

– Eftersom medarbetare på badhus runtom i vår region hörde av sig och berättade om sina besvär i arbetsmiljön ville vi undersöka hur luftvägshälsan ser ut, säger Jessica Westerlund, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljömedicin i Örebro aktuell med en avhandling i ämnet.

Klor är ett fantastiskt ämne när det gäller att ta död på potentiellt smittspridande mikroorganismer i vatten. Men när man tillsätter det till bassängvatten kan trikloramin och trihalometaner bildas och spridas i simhallsluften.

Trikloramin är en gas som ger den typiska klorlukt som vi förknippar med badhus. Den uppstår när desinfektionsmedlet klor reagerar med föroreningar från badgästerna, som svett, smuts och urin. Trikloramin kan orsaka irritation i ögonen och luftvägarna. Trihalometanerna kan till och med vara cancerframkallande.

Det visade sig mycket riktigt av Jessica Westerlunds studie att badhuspersonal hade fler ögon- och luftvägssymtom jämfört med personal som arbetar på kontor. Några visade dessutom tecken på en sammandragning av luftvägarna som gör det mer ansträngande att andas.

– I dag finns det inget yrkeshygieniskt gränsvärde i Sverige för trikloramin, säger Jessica Westerlund vars studier nu ingår i ett vetenskapligt underlag för ett kommande hygieniskt gränsvärde.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning