Hoppa till huvudinnehållet

Skärvätskor

Skärvätska används för att kyla, smörja och transportera bort spån som bildas vid skärande metallbearbetning. Här finns tips och råd om hur du undviker hälsoproblem vid arbete med skärvätskor.

Att få skärvätska på huden kan ge hudbesvär, och inandning kan ge luftvägsbesvär. På sikt kan besvären förvärras till eksem, allergisk alveolit eller astma. Drabbas du av hud- eller luftvägsbesvär och arbetar med skärvätskor kan du behöva byta arbetsuppgifter eller arbete. Därför är det viktigt att arbeta rätt med skärvätskor så att du förebygger besvär.

Luftvägs- och hudbesvär beror ofta på flera orsaker som samverkar. Det handlar i första hand om i vilken omfattning och hur man kommer i kontakt med skärvätskor i arbetet, men också om hur känslig du är.

Arbeta säkert med skärvätska

Genom att arbeta rätt med skärvätskor, går det att förebygga både hud- och luftvägsbesvär. I foldern Arbeta säkert med skärvätska finns råd och tips om vad man kan göra för att minska risken för hälsoproblem.

Ladda ner Arbeta säkert med skärvätska

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Checklistan om skärvätskor hjälper er att gå igenom arbetet med skärvätskor för att hitta områden där ni kan behöva förbättra era rutiner.

Skärvätskor

Till Prevents checklistor

Tips på mer information

Kemiska risker

KemiGuiden

Allergier

Medicinska kontroller

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.