Hoppa till huvudinnehållet

Kemiguiden

Ta hjälp av KemiGuiden för att få kunskap kring hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Kemiguiden är till för företag som använder kemiska produkter och ämnen i sin verksamhet.

Till Kemiguiden

Kemihjälpen

Kom igång med kemikaliearbetet snabbt och enkelt på din arbetsplats. Vi vill underlätta för dig som behöver komma igång med en säker kemikaliehantering och en god riskbedömning! 

Till Kemihjälpen fördjupning

Skärvätskor

Skärvätska används för att kyla, smörja och transportera bort spån som bildas vid skärande metallbearbetning. Om du får skärvätskor på huden kan du få hudbesvär och andas du in skärvätskedimma kan det ge luftvägsbesvär. På sikt kan dessa besvär förvärras till eksem, allergisk alveolit och astma. Drabbas du av hudbesvär eller luftvägsbesvär och arbetar med skärvätskor måste du kanske byta arbetsuppgifter eller arbete. 

Luftvägs- och hudbesvär beror ofta på flera orsaker som samverkar. Det handlar i första hand om i vilken omfattning och hur man kommer i kontakt med skärvätskor i arbetet, men också om hur känslig du är. Om du arbetar rätt med skärvätskor, kan du förebygga både hud- och luftvägsbesvär.

Ladda ner

I foldern Arbeta säkert med skärvätska får du veta hur du arbetar säkert med skärvätskor. 

Ladda ner

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Checklistan om skärvätskor hjälper er att gå igenom arbetet med skärvätskor för att hitta områden där ni eventuellt måste förbättra era rutiner.

Tips på mer information

Allergier

Medicinska kontroller

Hitta på sidan