Hoppa till huvudinnehållet

Skärvätskor

Skärvätska används för att kyla, smörja och transportera bort spån som bildas vid skärande metallbearbetning. Om du får skärvätskor på huden kan du få hudbesvär och andas du in skärvätskedimma kan det ge luftvägsbesvär. På sikt kan dessa besvär förvärras till eksem, allergisk alveolit och astma. Drabbas du av hudbesvär eller luftvägsbesvär och arbetar med skärvätskor måste du kanske byta arbetsuppgifter eller arbete. 

Luftvägs- och hudbesvär beror ofta på flera orsaker som samverkar. Det handlar i första hand om i vilken omfattning och hur man kommer i kontakt med skärvätskor i arbetet, men också om hur känslig du är. Om du arbetar rätt med skärvätskor, kan du förebygga både hud- och luftvägsbesvär.

Ladda ner

I foldern Arbeta säkert med skärvätska får du veta hur du arbetar säkert med skärvätskor. 

Ladda ner

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Checklistan om skärvätskor hjälper er att gå igenom arbetet med skärvätskor för att hitta områden där ni eventuellt måste förbättra era rutiner.

Tips på mer information

Kemiska risker

KemiGuiden

Allergier

Medicinska kontroller

Hitta på sidan