Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Pexels

Skyddsutrustning

Guide gör det lättare att välja rätt handske

Nu finns en guide som ska hjälpa vårdpersonal att välja rätt handske för olika arbetsuppgifter. Kontaktallergi på grund av ett felaktigt val av handskar är vanligt och kan i värsta fall leda till kroniska besvär och långa sjukskrivningar.

Fakta handeksem:

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Vissa yrken är speciellt utsatta för handeksem som kan leda till kroniska besvär, sjukskrivning, arbetsbyte och i vissa fall även till varaktig nedsatt arbetsförmåga. 

Källa: Arbetsmiljöverket

Redan 2015 togs den digitala broschyren Handskguiden fram av region Stockholm och sedan dess har den uppdaterats flera gånger. De typer av handskar som ingår i den senaste versionen av Handskguiden är undersökningshandskar, operationshandskar, skyddshandskar och laboratoriehandskar.

I guiden får användare råd om vilka handskar som ska användas till olika uppgifter men också hur de ska förvaras och hanteras både inför och efter användning.

Marie-Louise Lind
Marie-Louise Lind , yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin
Bild: Privat

– Det finns flera saker att tänka på vid valet av handskar. Till exempel vad handskarna ska skydda mot, vem som ska skyddas, hur länge handskarna ska skydda och om det finns kontaktallergi eller allergi mot till exempel latex hos personal eller patienter, säger Marie-Louise Lind som är yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin och är en av dem som varit med och tagit fram handskguiden.

Syftet med guiden är att det ska vara enklare att välja en handske som uppfyller behovet av skydd och samtidigt är smidig att arbeta i. Ibland, till exempel vid hantering av vissa kemikalier, kan det behövas dubbla handskar i andra fall underlättar en innerhandske av plast eller bomull.

Rådet i guiden är att alltid använda handskar vid kontakt med blod, urin, avföring och sårsekret samt när det finns risk för stick- eller skärskador. Dessutom ska handskar användas vid hantering av kemikalier, vissa läkemedel samt vid sterilt arbete.

Ställer krav vid upphandling

En annan viktig fråga är allergier och överkänslighet mot vissa ämnen. Det finns handskar som passar även för den som har latexallergi, kontaktallergi mot gummikemikalier eller annan överkänslighet.

Yrkeshygienikerna vid Centrum för arbets- och miljömedicin bevakar allergifrågorna när det gäller upphandling av handskar.

– Vid upphandlingar försöker vi jobba för och ställa krav för att få fram material som inte framkallar allergi hos brukarna och det har blivit bättre genom åren. Det är inte bara de som redan har allergier som vinner på det. Även i ett förebyggande perspektiv är det bra att kunna använda handskar som är fria från kontaktallergen.

Inom Centrum för arbets- och miljömedicin använder man sig också av guiden i patientarbetet.

– Vi har ofta patienter som kommer till oss och har allergier. Då kan vi se vilka handskar som de kan använda. Vi undersöker ifall patienten utvecklat en kontaktallergi mot en handske. Genom test av olika gummikemikalier i våra allergitest kan vi även ofta få fram vilka ämnen i handsken patienten har utvecklat allergi mot. Utifrån denna information kan vi rekommendera en lämplig handske för denna patient.

Handskar är ett viktigt skydd i vården men i guiden framgår också att handskar inte ska bäras under allt för lång tid och inte oftare än nödvändigt. Under en tät handske kan huden luckras upp och det i sin tur leda till hudbesvär.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Skyddsutrustning

Senaste om Tips och råd