Hoppa till huvudinnehållet

Kemikalier och smittrisker

De flesta av oss använder många kemiska produkter varje dag, till exempel diskmedel och rengöringsmedel. Din kropp kan ta upp kemiska ämnen när du andas eller äter. Många ämnen kan också tas upp av huden.

Alla kemikalier som används i arbetet ska vara märkta. Märkningen ska visa vilka risker som finns med produkten och vilka ämnen som ingår. De som levererar farliga kemiska produkter till arbetsplatser är skyldiga att skicka med säkerhetsdatablad. De ska innehålla detaljerad information om vilka farliga ämnen som ingår och hur produkten ska hanteras. Säkerhetsdatablad ska vara tillgängliga för alla på arbetsplatsen.

Kemikalier som kan innebära särskilda risker för gravida eller ammande:

 • Organiska lösningsmedel, som till exempel kan finnas i produkter som används vid målning, lackering, rengöring, tryckning och på kemtvättar.
 • Vissa bekämpningsmedel som kan ha hormonstörande effekter. Det gäller till exempel en del av de växtskyddsmedel som används i växthus.
 • Cytostatika (läkemedel som hämmar celltillväxt).
 • Anestesigaser (narkosgaser).
 • Tobaksrök och kolmonoxid.
 • Cancerframkallande eller reproduktionsstörande ämnen. Dessa ämnen har följande faroangivelser i säkerhetsdatablad:
  • H340 Kan orsaka genetiska effekter
  • H341 Misstänkts kunna orsaka genetiska defekter
  • H350 Kan orsaka cancer
  • H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  • H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
  • H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
  • H362 Kan skada spädbarn som ammas 

Smitta

En del infektioner kan i vissa fall påverka graviditeten. Några exempel är vattkoppor, mässling, röda hund, toxoplasma, tuberkulos och hepatit B och C. Risken för att bli smittad är i allmänhet inte större i arbetet än i samhället. God handhygien är ofta en tillräcklig förebyggande åtgärd.

Planerar du att bli gravid är det bra om du ser över ditt vaccinationsskydd, särskilt om du i ditt arbete ofta kommer i kontakt med smittbärare.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.