Hoppa till huvudinnehållet

Om du inte kan arbeta

Om du och din arbetsgivare har genomfört en riskbedömning och kommit fram till att du inte kan arbeta som vanligt under din graviditet eller när du ammar ditt barn finns det flera vägar att gå.

Anpassning av arbetet

Många gravida kan fortsätta arbeta om arbetet anpassas till de nya förutsättningarna. Du kanske kan fortsätta arbeta om du kan använda hjälpmedel i arbetet eller får ta paus oftare.

Omplacering

Om det inte går att anpassa arbetet kan tillfällig omplacering till andra arbetsuppgifter vara ett alternativ. Målet för omplaceringen ska vara att du inte ska utsättas för de faktorer i arbetsmiljön som innebär en särskild risk för dig eller ditt barn.

Graviditetspenning

Om din arbetsgivare inte har möjlighet att anpassa arbetet eller omplacera dig till arbete utan särskilda risker kan det leda till ett beslut om att du inte får arbeta på arbetsplatsen. Du kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Är ditt arbete för tungt och ansträngande kan du få graviditetspenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Om du måste vara avstängd från ditt arbete på grund av risker i din arbetsmiljö kan graviditetspenning betalas ut under hela den period du måste vara avstängd. Graviditetspenning betalas inte ut för de sista tio dagarna före beräknad förlossning.

Kollektivavtal

Vissa kollektivavtal kan ge ersättning i samband med graviditet. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för ditt avtal.

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.