Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö och coronaviruset

Här hittar du mallar, tips och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet i samband med coronaviruset.

Mallar, tips och checklistor

Om du inte kan arbeta

Om du och din arbetsgivare har genomfört en riskbedömning och kommit fram till att du inte kan arbeta som vanligt under din graviditet eller när du ammar ditt barn finns det flera vägar att gå.

Anpassning av arbetet

Många gravida kan fortsätta arbeta om arbetet anpassas till de nya förutsättningarna. Du kanske kan fortsätta arbeta om du kan använda hjälpmedel i arbetet eller får ta paus oftare.

Omplacering

Om det inte går att anpassa arbetet kan tillfällig omplacering till andra arbetsuppgifter vara ett alternativ. Målet för omplaceringen ska vara att du inte ska utsättas för de faktorer i arbetsmiljön som innebär en särskild risk för dig eller ditt barn.

Graviditetspenning

Om din arbetsgivare inte har möjlighet att anpassa arbetet eller omplacera dig till arbete utan särskilda risker kan det leda till ett beslut om att du inte får arbeta på arbetsplatsen. Du kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Är ditt arbete för tungt och ansträngande kan du få graviditetspenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Om du måste vara avstängd från ditt arbete på grund av risker i din arbetsmiljö kan graviditetspenning betalas ut under hela den period du måste vara avstängd. Graviditetspenning betalas inte ut för de sista tio dagarna före beräknad förlossning.

Kollektivavtal

Vissa kollektivavtal kan ge ersättning i samband med graviditet. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för ditt avtal.

Hitta på sidan

Medarbetarenkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mer om OSA-enkäten