Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom måleribranschen

Bild BAM Måleribranschen

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram utbildningsmaterialet Bättre arbetsmiljö - Måleribranschen. Ladda ned den kostnadsfritt. 

Målgruppen är i första hand arbetsgivare, projektledare, arbetsledare, skyddsombud och lagbasar. Materialet är även tänkt att användas vid branschutbildningar och lärlingsutbildningar, som en uppslagsbok i vardagen eller vid introduktion av nya arbetstagare.

Det innehåller både fakta om arbetsmiljö och exempel på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan fungera i praktiken. Exemplen utgår från de arbetsförhållanden som råder inom måleribranschen och de särskilda risker och förutsättningar som finns på olika arbetsplatser. 

Prevent har också tagit fram fallbeskrivningar som är särskilt anpassade för utbildning om arbetsmiljö i måleribranschen. Genom att lösa fallen lär man sig mycket om hur man kan jobba med förbättringar av arbetsmiljön.

Jobba säkert i måleribranschen

Bilderbok

Jobba säkert i måleribranschen är en kostnadsfri bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom måleri. Den ger exempel på vanligt förekommande situationer som handlar om hygien, trivsel, säkerhet, ergonomi. Boken vänder sig främst till dem som inte har svenska som modersmål och kan gärna användas vid introduktion.

Beställ bilderboken som tryckt bok
Ladda ner bilderboken som e-bok
Bilderboken som pdf

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2017-07-10 Små knep ger stor skillnad
Publicerad 2015-04-08 Farliga ämnen i målarfärg