Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom måleribranschen

Måleribranschen är en bransch med många små företag. De anställda utför ofta liknande typer av uppdrag, men i vitt skilda miljöer. Arbetsmiljön i branschen är varierande, men gemensamt för många företag är att det praktiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas. 

Bild BAM Måleribranschen

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram utbildningsmaterialet Bättre arbetsmiljö – Måleribranschen med fakta och exempel på hur arbetsmiljöarbetet kan fungera. Ladda ned materialet kostnadsfritt. 

Jobba säkert i måleribranschen

Jobba säkert i måleribranschen är en kostnadsfri bilderbok med illustrerade instruktioner. Den ger exempel på vanligt förekommande situationer som handlar om hygien, trivsel, säkerhet, ergonomi. Boken vänder sig främst till dem som inte har svenska som modersmål och kan gärna användas vid introduktion.

Beställ bilderboken som tryckt bok
Ladda ner bilderboken som e-bok
Bilderboken som pdf

Grundutbildning och vidareutbildning
Parterna i måleribranschen har tillsammans med Prevent tagit fram en ny grundutbildning i arbetsmiljö – BAM Måleri, samt en vidareutbildning. Utbildningarna genomförs av Målarna och Måleriföretagen tillsammans.

Samordningsansvar i byggbranschen

Skyddsrond – en del i samverkan

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2018-06-15 Han säkrade fotbolls-VM