Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

3st produkter
Maskinkörkortet
Webbutbildningar

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbutbildning som ger en baskompetens inom trä- och möbelindustrin. Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

Säkert skogsarbete
Webbutbildningar

Säkert skogsarbete

En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

  • säkerhet och arbetsmiljö
  • skogsbruk