Hoppa till huvudinnehållet

Rutiner och instruktioner

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket finns krav på att det ska finnas rutiner och instruktioner och att de i vissa fall ska vara skriftliga. Genom att skriva ner dem är det mer sannolikt att de utförs på samma sätt varje gång. 

Rutiner

Rutiner beskriver tillvägagångssätt. De ska beskriva vad som ska göras, i vilken ordning och av vilka. Genom att ha tydliga rutiner minskar man risken att missa något och kan också undvika olyckor.

Rutin mall att fylla i

Instruktioner

En instruktion är i allmänhet mer detaljerad än en rutin, och beskriver hur något ska utföras. Instruktioner förtydligar ofta hur vissa uppgifter ska gå till, men de kan även handla om specifika frågor, exempelvis brandskydd eller första hjälpen.

Instruktion mall att fylla i

Skillnaden mellan rutin och instruktion

Ett exempel på en rutin är att den som sist lämnar lokalen larmar på. Ett exempel på en instruktion är en anvisning om hur man larmar på, till exempel att man håller upp nyckelbrickan mot läsaren och trycker larmkoden.

Hur ska de dokumenteras?

Hur man ska dokumentera rutiner och instruktioner beror på vad det handlar om. Ibland passar det bäst att dokumentera digitalt på datorn, men ibland passar det bättre med en helt vanlig skylt, till exempel när det gäller en instruktion för en maskin.

Få alla att följa dem

Hur bra det går att omsätta rutiner och instruktioner i praktiken har mycket att göra med hur det går till när de tas fram. Om den som ska utföra rutinen har fått vara med och ta fram den, är det också troligare att den faktiskt följs.

Hitta på sidan