Hoppa till huvudinnehållet

Lär av tillbuden

Om det inträffar en olycka på jobbet ska den utredas. Det är viktigt inte minst för att se till att samma sak inte händer igen. Men alla allvarliga händelser leder inte till olyckor. Olyckorna är snarast toppen av ett isberg.

Det mesta som sker är det som kallas riskobservationer och tillbud, det vill säga sådant som hade kunnat leda till en olycka men som inte gjorde det. Det är viktigt att ta tillvara riskobservationer och tillbud så att man lär sig något av dem – och kan förhindra olyckor.

Vad är en riskobservation?

En riskobservation innebär att man observerat en risk i arbetsmiljön. Det är något som skulle kunna orsaka tillbud eller olyckor om man inte gör något åt det. Det kan till exempel vara att en nödutgång är blockerad eller att ett skydd saknas på en maskin.

Vad är ett tillbud?

Ett tillbud är en oönskad händelse som kunde ha lett till en olycka, men som inte gjorde det. Kanske var det slumpen som gjorde att det bara blev en nästan-olycka där ingen skadades. Det kan till exempel ha varit något tungt som föll ner från en hylla, men ingen fick det på sig. Det blev ett "oj" i stället för "aj".

Ju fler rapporterade tillbud desto bättre

Eftersom riskobservationer och tillbud är viktiga för att stoppa framtida olyckor, är det viktigt att uppmuntra de anställda att rapportera dem. Det måste vara lätt att rapportera riskobservationer och tillbud, och det ska också vara tydligt från ledningens sida att rapporteringen är välkommen och leder till förbättringar som resulterar i en säkrare arbetsmiljö. Glöm inte att återkoppla förbättringarna till de anställda.

Tillbuds- och riskobservationsrapport

Arbetsgivaren ska utreda vad som hänt

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till arbetsskador och allvarliga tillbud i arbetet. Men det är också viktigt att utreda riskobservationer och mindre allvarliga tillbud för att undvika olyckor i framtiden, genom att ta reda på vad som hände, hur det gick till och varför det hände. Om tillbudet till exempel består i att någon halkat på en vattenfläck på golvet, så gäller det att ställa frågor och följdfrågor. Varifrån kom vattnet? Varför låg slangen där? Varför läckte den? Varför var fästanordningen trasig? Och så vidare. På så sätt kan man hitta problemets kärna och förhindra olyckor.

Utredning (mall)

Har ni rutinerna på plats?

Använd den här checklistan för att se över så att ni har en bra organisation kring rapportering och hantering av tillbud och olyckor.

Checklistan Arbetsskador och tillbud

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Allvarliga tillbud och allvarliga olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det enklaste är att göra anmälan med hjälp av de formulär som finns på www.anmalarbetsskada.se (Arbetsmiljöverket). När arbetsgivaren fyller i uppgifterna, hamnar anmälan hos rätt myndighet. Arbetsgivaren ska samråda med skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan.

Till formuläret Anmäl arbetsskada

Hantera risker

Hantera risker

Kostnadsfri pdf som fokuserar på när, var och hur en verksamhet systematiskt kan arbeta med att ta bort eller minska sina arbetsmiljörisker.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Hitta på sidan