Hoppa till huvudinnehållet

Organisera arbetsmiljöarbetet

Att organisera arbetsmiljöarbetet gör att man får koll på vad som är gjort och vad som återstår att göra under året. Det är också ett bra tillfälle att bestämma vilka områden man vill fokusera extra på.

Bild: Bengt Alm

Mycket i arbetsmiljöarbetet är återkommande, som att göra en skyddsrond eller medarbetarenkät. Många som planerar sitt arbetsmiljöår bestämmer sig också för att lägga in aktiviteter med fokus på ett visst område. Kanske vill ni lägga extra vikt vid belysning eller vid arbetsbelastningen i år? 

Årshjulet – en hjälp att planera

Här finns ett årshjul som hjälp för att planera arbetsmiljöarbetet under året. Årshjulet gör det lättare att

 • få en överblick
 • strukturera arbetet
 • följa upp för att se att allting blivit gjort.

Det bästa är om chefer och skyddsombud planerar arbetsmiljöarbetet tillsammans. Glöm inte att berätta för personalen vad ni planerar och så småningom vilka förbättringar ni gjort.

Förslag på aktiviteter under året:

 • skyddsronder
 • medarbetarsamtal
 • medarbetarenkät (till exempel Enkät om OSA)
 • arbetsplatsträffar eller personalmöten
 • möten för arbetsmiljörådet eller arbetsmiljökommittén
 • genomgång av policyer och rutiner
 • brandskyddsöversyn
 • kompetensutveckling (första hjälpen, brandövning, arbetsmiljöutbildning)
 • årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
Årshjul (mall)

Tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö

En viktigt del i att organisera arbetsmiljöarbetet är att se till att de chefer och skyddsombud som jobbar med arbetsmiljön har tillräckliga kunskaper för att arbetet ska ge bra resultat. BAM – Bättre arbetsmiljö är en grundutbildning som chefer och skyddsombud kan gå tillsammans. Det är en stor fördel att få samma grundkunskaper och att få samtala och ställa frågor utifrån den egna verksamheten.

BAM – Bättre arbetsmiljö

Fler utbildningar i arbetsmiljö

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.