Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

20–31 maj går det inte att boka utbildningar eller köpa webbutbildningar och böcker i vår e-handel. Det går inte heller att registrera sig på de flesta kostnadsfria webbutbildningarna. Mer info och kontaktuppgifter

Mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Här hittar du alla Prevents mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbets- och skyddsinstruktion (mall)

Arbets- och skyddsinstruktion (exempel)

Arbetsmiljöpolicy (mall)

Arbetsmiljöpolicy (exempel)

Riskbedömning och handlingsplan (mall)

Riskbedömning och handlingsplan kontor (exempel)

Riskbedömning och handlingsplan maskin (exempel)

Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten (mall)

Rutin (mall)

Rutin (exempel)

Tillbuds- och riskobservationsrapport (mall)

Uppgiftsfördelning (mall)

Uppgiftsfördelning (exempel)

Utredning arbetsskada och allvarligt tillbud (mall)

Årshjul (mall)

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor