Hoppa till huvudinnehållet

Mallar och exempel för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Här hittar du alla Prevents mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbets- och skyddsinstruktion (mall)

Arbets- och skyddsinstruktion (exempel)

Arbetsmiljöpolicy (mall)

Arbetsmiljöpolicy (exempel)

Riskbedömning i fyra steg – en guide

Riskbedömning och handlingsplan (mall)

Riskbedömning och handlingsplan kontor (exempel)

Riskbedömning och handlingsplan maskin (exempel)

Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten (mall)

Rutin (mall)

Rutin (exempel)

Tillbuds- och riskobservationsrapport (mall)

Uppgiftsfördelning (mall)

Uppgiftsfördelning (exempel)

Utredning arbetsskada och allvarligt tillbud (mall)

Årshjul (mall)

Documents in English

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor