Hoppa till huvudinnehållet

Årlig uppföljning

Alla arbetsgivare ska gå igenom arbetsmiljöarbetet varje år för att se efter om det fungerar och hur det kan förbättras. Det är alltså inte arbetsmiljön som ska granskas utan hur man jobbar med arbetsmiljön.

Om man ser till att dokumentera arbetsmiljöarbetet brukar det underlätta den årliga uppföljningen. Ansvaret för den årliga uppföljningen är arbetsgivarens, men i större företag kan själva genomförandet delegeras till en anställd eller en konsult. Uppföljningen bör göras i samverkan med skyddsombud. På större företag är skyddskommittén ofta involverad. Om företaget har fler än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

Så gör du årlig uppföljning

Ta gärna checklistan Årlig uppföljning till hjälp för att inte missa viktiga delar. Den innehåller 20 punkter. I checklistan finns också plats för att skriva en handlingsplan med vad som ska göras, när och vem som ansvarar för det. En ifylld checklista kan också fungera som dokumentation av den årliga uppföljningen.

Checklista årlig uppföljning
Boken Årlig uppföljning

Boken Årlig uppföljning

En praktisk vägledning vid planering och genomförande av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet.

Visa produkt

200 kr exkl. moms

Hitta på sidan