Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Pop zebra

Säkerhet

Så kan säkerhetskulturen bli bättre

Trots att säkerhet är högsta prioritet för många företag inom industrin inträffar det arbetsskador och allvarliga tillbud. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en ny rapport försökt ta reda på orsakerna till det.

Industriarbetsgivarna har satt upp en nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatser inom stålindustrin samt massa- och pappersindustrin. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en ny studie undersökt varför olyckor sker trots ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Studien bygger på studiebesök på ett antal företag samt intervjuer med personer som har olika arbetsmiljöuppdrag på företagen.

Resultatet visar att en del företag präglas av osäkra attityder och en machokultur som leder till en svag säkerhetskultur. Företag där säkerhet är en fråga om prioriteringar tar också fler risker.

– Säkerhet får inte vara en prioriteringsfråga utan det ska vara en grundläggande värdering som genomsyrar all verksamhet och som finns med i alla beslut. En medarbetare ska aldrig behöva fundera över om det är accepterat att ta en risk eller inte, säger Maria Vigren på IVL.

För att minska antalet tillbud och olyckor måste säkerhet vara högsta prioritet på företaget. Det behövs samverkan mellan ledningen på alla nivåer och medarbetarna.

– Det är också viktigt att involvera medarbetarna i säkerhetsarbetet. Det ska inte finnas otydligheter kring varför och hur olika arbetsmiljö- och säkerhetsaktiviteter ska genomföras, säger Maria Vigren.

Utifrån resultaten har rapporten tagit fram ett antal rekommendationer för en hållbar säkerhetskultur och för att komma närmare nollvisionens mål. Projektet är finansierat av AFA Försäkring.

Ladda ner rapporten här:

TIPS

Skapa en bra säkerhetskultur

  • Säkerhet behöver alltid finnas med som en grundläggande värdering i allt arbetsmiljöarbete och i alla beslut.
  • Fokusera på de beteenden som är viktiga och nödvändiga för att nå en hög säkerhet och se till att det finns kunskap om hur dessa implementeras i organisationen.
  • Organisationen ska arbeta för att alla aktivt bryr sig om sin egen och andras säkerhet.
  • Ett bra resultat kräver delaktighet från all personal och samverkan med skyddsombud, arbetsmiljöspecialister och övriga inom arbetsmiljöorganisationen.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutets rapport Nollvisionen

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Säkerhet

Senaste om Forskning