Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Unga chefer står inför tuffa utmaningar. Hur stöttar man bäst?

Att vara ung chef har sina utmaningar. Men det finns också utmaningar med att vara en äldre chef, som är chef för en ung chef.

Hur tar organisationen bäst ta hand om och utvecklar sina unga chefer så att de stannar och känner sig stärkta?

Här finns konkreta tips hur man kan göra för att underlätta och stötta en ung chef. Här finns också tips och stöd för dig som är ung chef. Hur ska man tänka? Vad kan man göra?

Tipsen kommer från guiden Ung och chef, som är framtagen av forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

Ladda ner guiden Ung och chef

Till dig som är chef för en ung chef

Att som ung kliva in i en chefsroll kan vara utmanande på flera sätt till exempel när det gäller att få förtroende i rollen som chef och att forma sin identitet. Här behöver en ung chef stöd och guidning från dig som har jobbat längre.

istockphoto-1408186844-1024x1024.png

Gör så här

 • Unga chefer kan behöva ett utökat introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen. 
 • Prata om vad det innebär att vara chef: vilka förväntningar som organisationen respektive chefen själv har.
 • Erbjud specifikt stöd i att hantera personalfrågor: handledning och lärande över tid. 
 • Skapa en organisationskultur, strukturer och rutiner som inte dömer kompetens och lämplighet efter ålder. 
 • Var flexibel och öppen för individuella lösningar, i synnerhet kring unga chefer som är småbarnsföräldrar.

Till företag som har unga chefer

Forskning visar att när chefer får stöd från organisationen förbättras deras prestation, vilket också ökar engagemanget hos de anställda. Vad kan organisationer göra för att stödja unga chefer att lyckas i sina uppdrag?

istockphoto-692292412-1024x1024.png

Gör så här

 • Utforma långsiktiga stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer. 
 • Utveckla olika stödstrukturer i kombination med ett flexibelt stöd över tid då behov sannolikt förändras.
 • Säkerställ interna stödfunktioner. Erbjud unga chefer ett nära administrativt stöd som finns tillgängligt till vardags. 
 • Sträva efter en organisationskultur som är präglad av trygghet där chefer får pröva och lära samt efterfråga det stöd som behövs. 
 • Som organisation: uttryck tydligt att ni önskar att unga personer söker ledande rollpositioner. Var tydliga med vilka utvecklingsmöjligheter som erbjuds. Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback.

Till dig som är ung chef

Unga chefer upplever överlag en sämre arbetsmiljö och hälsa jämfört med sina äldre kollegor och kan också känna att chefsrollen är otydligare och innehåller motstridiga krav. Men det finns en del du kan göra själv.

istockphoto-1409451746-1024x1024.png

Gör så här

 • Ställ krav på att chefsrollen blir så tydlig som möjligt, vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns. 
 • Skaffa dig en mentor, i eller utanför organisationen.
 • Jobba med att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära dig. 
 • Kom ihåg att återhämtning är livsviktigt.

Om guiden

Två forskningsprojekt om unga chefers förutsättningar som genomförts vid Umeå universitet och Karolinska Institutet har resulterat i en guide baserad på forskningsresultaten.

Syftet med guiden är att underlätta för organisationer som vill säkerställa goda förutsättningar för unga att trivas och utvecklas i chefsrollen.

Umeå universitet har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö och hälsa och ledarskap, samt hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet.

Karolinska institutet undersökte unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv, bland annat för att förstå vilka specifika utmaningar unga chefer möter och vilka stöd de behöver för att utvecklas i sin chefsroll. Båda projekten undersökte även eventuella könsaspekter när det gäller unga chefer.

Projekten pågick under 2018–2023.